Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Åhh Äntligen!

2018-05-08

Som jag har försökt få tag i denna rapport, men utlånad på biblioteket varje gång....
Nu kan du ladda ner ditt egna exemplar av Såpkompendiet från SSVL:s miljövårdprojekt anno 1972 här: SSVL Såpkompendium
Ett imponerande dokument om 156 läsvärda sidor. Ytterligare dokumentskatter kan ni hitta under flik "Rapporter/Övriga dokument"
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Slut på incidenter och skador??

2018-03-27

Knappast troligt!!
Snart har vi kommit tre månader in i år 2018. Hittills har ingen incident rapporterats in för 2018. Har du någon på "G" som du vill dela med dig av?
Ladda ner en Incidentanmälningsblankett,
eller om det gäller en EIA-Incident (El, Instrument och Automation) Incidentanmälningsblankett_EIA.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2018

2018-03-05

Onsdagen den 7:e november 2018 kommer Sodahuskonferensen att genomföras på Stockholm Waterfront Congress Centre.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Smältarusning orsakade omfattande kabelbrand

2018-02-21

I sodapanna 4 på Korsnäs uppstod smältarusning. En av löprännorna sprang läck i insticksdelen varpå flera smälta-vattenexplosioner uppstod. Vid explosionerna spottade pannan iväg smälta över lösarplanet och även upp i taket där kabelstegar låg. Kablaget brann upp och orsakade två veckors stopptid innan alla kablar var identifierade och bytta. Korsnäs har nu flyttat kabelstegarna så de inte är framför löpen längre. Är era kabelstegar skyddade i era pannhus? Se även skada 2017-19.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Vatten in i pannan via atomiseringsluften

2018-01-31

Mörrum lät genomföra en ombyggnation av rörsystemet till deras atomiseringsluft för startoljebrännaren och starkgasbrännerens oljebrännare. Arbetet pågick några dagar. När arbetet var klart beslöt entreprenören att provtrycka det ombyggda systemet med brandvatten. Eftersom brandvattentrycket är högre än lufttrycket kunde brandvattnet ta sig ända in i pannan i max 20 minuter innan operatörerna lyckades avbryta. Inget allvarligt inträffade, men lärdomen är att fundera ett varv extra på olika sätt för vatten att komma in pannan. Tryckluftsystem kan vara stora och vatten kan komma in i systemet långt ifrån pannhuset. Se även Skada 2016-28.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sodahuskommitténs stipendium 2018

2018-01-16

Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Passa på att skicka in eget förslag eller att tipsa någon annan. Se vidare flik ”Stipendium” på öppna hemsidan.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Sodapanneträffen 2018 hos Domsjö Fabriker 15:e maj

2017-12-21

Sodapanneträffen 2018 kommer att genomföras tisdagen den 15:e maj på Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Förmiddagen kommer spenderas på konferensanläggning inne i Örnsköldsvik. På eftermiddagen är det bruksbesök på Domsjö Fabriker samt besök på Övik Energi. Inbjudan mailades ut till brukens kontaktpersoner 18:e januari samt återfinns här: Inbjudan Sodapanneträffen 2018 Domsjö Fabriker.
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Tryckförändringar och annat som kan störa säkerhetsventiler

2017-10-24

Mönsterås fick problem med en av sina tre tillsattsbelastade säkerhetsventiler på utgående ångledning. Den öppnade och stängde flera gånger tills den slutligen skar i öppet läge. Med känsligare mätinstrument kunde Mönsterås konstatera att de hade tryckförändringar på 1,5-1,8 bar uppåt 15ggr per sekund vid pressostaterna i styrskåpet för ventilerna. Tryckförändringarna var tillräckligt stora för att öppna och stänga säkerhetsventilen med lägst inställt öppningstryck. Dessa tryckvariationer kan enligt leverantören bero på stumfyllda impulsledningar, där kondensatet förstärker små tryckvariationer i ångledningen och ger upphov till vätskeslag i impulsledningarna till styrskåpet för ventilerna. Se även skada 2016-31.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor