Stipendium

Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset

Regler:
1. Stipendiesumman är maximalt 20 000 kr och kan delas ut till den/de som mest bidragit till medlemsbrukens kompetens- eller säkerhetshöjning.
2. Stipendiet kan delas mellan flera sökande. De olika stipendiaterna kan få olika summor beroende på juryns bedömning.
3. Ansökningstiden för stipendiet är NORMALT mellan den första april fram till sista mars året efter, avvikelser från tidsramen kan förekomma.
4. Om ansökan kommer från en examensarbetare ska examensarbetet beröra sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning. Examensarbetet ska vara utfört i Sverige eller Norge.
5. Säkerhetshöjande förslag kan vara både utrustningsmässigt eller via rutiner. Personer och sammanslutningar får lämna in flera förslag.
6. Förslagen kommer bland annat att bedömas enligt följande: - Teknisk relevans - Resultat - Nytänkande
7. Sodahuskommitténs styrelse utser en jury, men styrelsen kan gå emot juryns förslag.
8. Stipendiaten förutsätts presentera sitt exjobb/säkerhetsförslag på Sodahuskonferensen i november eller under Sodapanneträffen som normalt infaller i maj/juni varje år.