Om Sodahuskommittén

Samtliga fabriker som tillverkar sulfatmassa i Sverige är medlemmar i Sodahuskommittén. Förutom dessa fabriker är Aditya Birla Domsjö med sina två sulfitpannor, de båda panntillverkarna Andritz och Valmet, de två kontrollorganen Dekra och Kiwa, Borregaard (Norge) samt Svenska Pappersindustriarbetareförbundet medlemmar i Sodahuskommittén. Vid varje årsmöte (oftast i april) väljs en styrelse på knappt 15 personer som ska styra verksamheten under det kommande året så medlemmarna får ut så stor nytta som möjligt av sitt kommittémedlemsskap. För den löpande verksamheten i föreningen svarar en sekreterare vars huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Kontaktuppgifter:
Sodahuskommittén
Besöksadress: Frösundaleden 2A, Solna
Postadress: 169 99 Stockholm
Tel: +46-(0)10-505 00 00
Fax: +46-(0)10-505 00 10
info@sodahuskommitten.se
Bankgiro: 5050-1055
Organisationsnummer: 802402-2165
Sekreterare: Kristian Rosenqvist, 010-505 40 48 kristian.rosenqvist@afry.com

Faktureringsinstruktioner:
I första hand mailas fakturor till inbox.lev.1126990@arkivplats.se
I andra hand skickas de på PAPPER till:
Sodahuskommittén
Kristian Rosenqvist
c/o AFRY
169 99 Stockholm