Verksamhet

Sodahuskommitténs verksamhet är att utarbeta rekommendationer angående sodapannors konstruktion och utrustning, drift, person- och driftsäkerhet, personalutbildning. Vi behandlar rapporter om tillbud och skador samt information som vi får in samt infomerar om dessa till fabriker i Sverige och Norge. Utifrån rapporterna skapar vi skadestatistik som alla medlemmar får ta del av.

Sodahuskommittén är också med och arrangerar Sodapanneträffen i ett samarbete med träffens värdfabrik. Vi bedriver även FoU-verksamhet (förbränning, korrosion etc.) och samarbetar med utländska sodahuskommittéer.

  • Utarbetande av rekommendationer angående sodapannors konstruktion och utrustning, drift, person- och driftsäkerhet, personalutbildning
  • Behandling av inkommande rapporter om tillbud och skador samt information om dessa till fabrikerna
  • Skadestatistik
  • Arrangemang i samarbete med värdfabrik av den s.k. Sodapanneträffen
  • FoU-verksamhet (förbränning, korrosion etc.)
  • Samarbete med utländska sodahuskommittéer