Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sönderbrutna bultar för lyftdon på säkerhetsventil för utgående ånga

2024-03-11

Smurfit Kappa Piteås sodapanna har två säkerhetsventiler med lyftdon på ångledningen. Under tryckupptagning efter årsstoppet gick alla fyra bultar av som håller fast lyftdonet på ena säkerhetsventilen. Orsaken var att bland annat att stämplingsmuttern/blockeringsmuttern inte dragits åt tillräckligt hårt. Enligt instruktionen ska M27 dras med cirka 900 Nm (jäkligt hårt). Ventilen kunden därför stå och hamra och på några minuter orsaka brott på bultarna. Även den andra säkerhetsventilens stämplingsmutter hade börjat vandra ner från lyftdonet. Se vidare skada 2023-23 i skadebanken
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Slutrapport Riskanalys av sodapanna (fas 3)

2024-01-09

Nu ligger den slutliga rapporten om riskanalys på sodapannor på hemsidan under ”Rapporter”. Den första fasen i arbetet blev klar år 2016 så det är ett omfattande arbete som genomförts och vi hoppas att detta arbete underlättar brukens arbete med riskanalyser. Denna tredje slutgiltiga rapporten ligger som Rapport 2023-3. Fas 2 ligger som Rapport 2017-1 och den först delen av arbetet ligger som Rapport 2016-1.
/Björn Lundgren genom David Good

Uppdatering om Säkerhet på Lösarplanet

2023-12-15

Sodahuskommittén har tagit fram en ”Lathund” för säkerhet på lösarplanet. Lathunden har samlat ihop värdefull kunskap från flera olika Rekommendationer. Dokumentet ligger som Rapport 2023-2, Säkerhet på lösarplanet.
/Fredrik Bruno genom David Good

Sodahuskonferensen 2023

2023-09-29

Energi- och Industridagarna kommer genomföras 14-15:e november på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm. Sodahuskonferensen genomförs onsdagen 15:e november. Mer information finns på https://energiochindustridagarna.se/
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sprickor i svetsar i tre vattentankar (Matarvattentank, kondensattank och kondensatcistern) hos Billerud Korsnäs Gävle

2023-09-27

Under stoppet 2022 upptäcktes invändiga sprickor i svetsar i matarvattentanken (från 1968), kondensattanken (från 2017) och kondensatcisternen (från 1968). Matarvattentanken hade aldrig uppvisat invändiga sprickor, inte heller år 2020, men vid provningen 2022 upptäcktes sprickor vid svetsar. Den djupaste sprickan i matarvattentanken var 6,9 mm och hade längden 40 mm. Vissa delar av mantelplåten byttes. En tanke är att svetsegenspänningarna från tillverkningen har spelat in. Bland annat sänktes trycket för när säkerhetsventilerna ska öppna från 3 bar ner till 2 bar. Även en vaccuumventil installerades för att undvika undertryck. Se även skada 2022-19 i skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Irriterande problem med otäta snabbtömningsventiler

2023-09-19

Under flera år har Munksund kämpat med fem snabbtömningsventiler som inte håller tätt. Vid endomskonverteringen 2013 monterades de fem ventilerna in på: konvektionen (kilslid), fallrören (2 st kilslid), pannbotten (kägel) och ekonomisrarna (kägel). De fem ventilerna testas varje månad. Efter testet sker ibland genomläckage vilket gör att man måste efterdra aumadoet för hand. Trots att ventilslipning har genomförts är inte problemen borta. Se även skada 2023-04 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Skadad tubplatta inne i Dolezalkylaren

2023-08-21

Dolezalkylaren i Domsjös panna 8 installerades cirka år 2005. Den hade under många år fungerat väl. Det senaste året upptäckte Domsjö dock att de hade börjat tappa kyleffekt på ångkylningen utan att de förstod varför. Trots att ångkylningen stod på max öppen var kylningen ändå otillräcklig. Efter mycket om och men upptäckte de ett invändigt läckage mellan en skiljeplåt och tubplattan. Matarvattnet passerade alltså inte genom tuberna utan smiter från inloppsdel under mellanplåten till utgående sida vilket medför att ångan från ångdomen inte kyls/kondenserar. Se även skada 2022-20 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Ihopsugen tjocklutsledning

2023-08-15

Under uppeldning noterades ett läckage från tjocklutsledningen på Smurfit Kappa Piteå. Det visade sig snabbt att det fanns flera läckor och att ledningen hade sugits ihop på en sträcka av cirka 10 m. Ledningen var i rostfri syrafast legering (316L / 1.4432 / SS2343) och installerad 1987. Den ursprungliga tjockleken var 2 mm, men på grund av invändig korrosion fanns områden med endast 1 mm kvarvarande gods. Den förtunnade ledningen hade inte tålt undertrycket som bildats. Den nya ledningen utförs i duplext material. Se även skada 2022-21 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor