Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Inte ens Sanicro-38 är lösningen på allt

2024-06-19

Iggesunds sodapanna är från 2012. På botten och långt ner på väggarna finns kompoundtuber med ytterskikt i Sanicro-38. Ovanför Sanicro-38 väggtuberna används kompoundtuber med ytterskikt i 304L. Några år efter pannans uppstart noterades linjära indikationer på kompoundsvetsarna i 304L. Nu har linjära indikationer även uppstått i kompoundskiktet för Sanicro-38. Om er panna har liknande skador meddela gärna Skadegruppen så omfattningen i Sverige kan kartläggas. Se även Skada 2023-31.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Har ni glapp i någon dysa?

2024-05-28

Ovanpå Domsjös matarvattentank sitter en avgasare för att reducera syrehalten i vattnet. Avgasningen går till så att spädvatten och återvunnet kondensat passerar dysor som sprayar ut vattnet fint för effektiv avgasning. Vid stoppet hösten 2023 öppnade Domsjö manluckan in till dysorna första gången på åtta år. Det visade sig att av de elva dysorna var fyra dysor slappa i fjädern och en dysa hade helt ramlat bort. Efter att detta åtgärdades har Domsjö sänkt och stabiliserat sin syrehalt i pannvattnet. Se även Skada 2023-32 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2024

2024-05-20

Energi- och Industridagarna kommer genomföras 14-15:e november 2024 på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm. Sodahuskonferensen genomförs torsdagen 14:e november. På kvällen 14:e finns det möjlighet att delta på gemensam middag. Mer information finns på http://www.energiochindustridagarna.se/.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Varning för det som ser ut som små oskyldiga läckor

2024-05-15

På sodapannan i Munksund uppstod ett litet läckage på vattenledningen till en ångkylare. Ett läcktätningsföretag gjorde en låda runt läckan och fyllde lådan med gjutmassa under drift. Detta höll tätt ett par månader innan läckan hade vuxit till sig så bruket var tvungen att elda ner pannan för permanent reparation. Vid reparationen fann man att läckan var en spricka på kanske 1/3 av omkretsen. Det är jättesvårt att veta om läckan är en pora eller spricka. Det kan också finnas godsförtunning på vattensidan på grund av erosionskorrosion. Normalt drifttryck är 66 bar i pannan så det är stora energier man har att göra med. Se även Skada 2023-30 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Brustna pinnbultar på säkerhetsventiler

2024-05-08

En av de två säkerhetsventilerna på Iggesunds sodapanna har vid ett par tillfällen haft defekta pinnbultar. Det är pinnbultarna som håller fast fjäderhuset mot ventilkroppen som har spökat. Iggesunds ventiler har 16 pinnbultar vardera. Både år 2015 och år 2021 upptäcktes att 7 stycken av dessa bultar hade gått av. Flera oberoende undersökningar har visat att det inte är bultarna i sig som har varit defekta utan orsaken till att de har brustit är utmattning. För att ett utmattningsbrott ska inträffa är utmattningslaster nödvändiga, en möjlig orsak till det kan vara att bultar inte monterats med rätt åtdragningsmoment. Underökning av pinnbultar har även delvis påvisat visst angrepp på deras yttre skyddsskikt vid det kritiska området. Iggesund har också konstaterat att ventilen med problem har mer vibrationer än den andra. Kontrollera gärna era pinnbultar och meddela Skadegruppen om ni upptäcker skadade bultar. Se även Skada 2021-28 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Viktigt från Utbildningsgruppen

2024-04-30

År 2011 beslutade Sodahuskommittén att Sodahusoperatörer måste uppdatera sitt certifikat genom att erlägga ett teoretiskt prov vart 7:e år. Detta realiserades 4 år senare, 2015, och sedan har det löpt på med ett antal personer som har förnyat sina certifikat varje år. År 2023 var det ett ganska stort antal som ej skrev sina prov och några som inte klarade godkänt på provet. För de som inte klarade godkänt eller inte skrev provet är nu certifikatet indraget. Viktigt att tänka på för de som vill ha sina certifikat tillbaka, är att godkänt prov måste erläggas senast 2024-12-31. Efter det datumet måste hela utbildningen göras om i sin helhet för att erhålla Sodahuskommitténs certifikat. (Se även rekommendation E1).

Sodahuskommitténs utdelning av certifikat har krånglat de senaste åren och nu har en ny strategi antagits för att dela ut certifikaten. All hanteringen av certifikat kommer fortsättningsvis att skötas av P&L Nordic AB på uppdrag av Sodahuskommittén. Med den här ändringen tror vi att det blir snabbare hantering och att certifikaten kan delas ut snabbare. Nytt är också att certifikaten fortsättningsvis endast kommer att finnas digitalt. P&L Nordic AB jobbar nu för att samtliga som har genomgått utbildning och klarat godkända prov men ännu inte erhållit certifikatet, skall få sina certifikat ”före semestern” 2024. Certifikaten kommer att nås via en personlig inloggning hos P&L.
/Björn Lundgren- Sekreterare i Utbildningsgruppen

Sönderbrutna bultar för lyftdon på säkerhetsventil för utgående ånga

2024-03-11

Smurfit Kappa Piteås sodapanna har två säkerhetsventiler med lyftdon på ångledningen. Under tryckupptagning efter årsstoppet gick alla fyra bultar av som håller fast lyftdonet på ena säkerhetsventilen. Orsaken var att bland annat att stämplingsmuttern/blockeringsmuttern inte dragits åt tillräckligt hårt. Enligt instruktionen ska M27 dras med cirka 900 Nm (jäkligt hårt). Ventilen kunden därför stå och hamra och på några minuter orsaka brott på bultarna. Även den andra säkerhetsventilens stämplingsmutter hade börjat vandra ner från lyftdonet. Se vidare skada 2023-23 i skadebanken
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Slutrapport Riskanalys av sodapanna (fas 3)

2024-01-09

Nu ligger den slutliga rapporten om riskanalys på sodapannor på hemsidan under ”Rapporter”. Den första fasen i arbetet blev klar år 2016 så det är ett omfattande arbete som genomförts och vi hoppas att detta arbete underlättar brukens arbete med riskanalyser. Denna tredje slutgiltiga rapporten ligger som Rapport 2023-3. Fas 2 ligger som Rapport 2017-1 och den först delen av arbetet ligger som Rapport 2016-1.
/Björn Lundgren genom David Good

Sidor