Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Ny rapport angående pluggning

2018-08-28

Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp har arbetat fram en rapport för "Pluggning av tuber och tubhål i domar och lådor". Rapporten innehåller tips och tänkvärdheter på hur man bör resonera vid pluggningsarbeten. Rapporten ligger som Rapport 2018-1 under flik "Rapporter".
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Protokoll från Sodapanneträffen på Domsjö Fabriker

2018-08-16

Äntligen ligger protokollet upp från Sodapanneträffen 2018 uppe på hemsidan.
Protokollet återfinns här: Protokoll SPT 2018
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor SPT 2018
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Digitalröntgen hjälpte Skärblacka

2018-06-14

Flera bruk har de senaste åren haft skador på sina rörsystem, bland annat på matarvattenledningarna. Skärblacka ville hellre förekomma än förekommas och bedömde att de hade ett 100-tal punkter som de vill undersöka närmare. De använde i huvudsak digitalröntgen för den första screeningen. När de hade gått igenom sina svaga punkter hade sju av de 100-talet ursprungliga områdena verkliga skador. Skärblacka är nöjd med resultatet efter denna riktade insats. Se även skada 2016-39 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i skadegruppen

Det rör på sig i utbildningsfrågor…

2018-06-04

Sodahuskommitténs styrelse beslöt för några år sedan om att uppdatera certifieringen av sodahusoperatörer vart 7:e år. I AFS 2017:3 nämns att certifieringen gäller i 5 år. Utbildningsgruppen har skrivit ett dokument som beskriver vad som händer på området. Du hittar det här: Utbildningsgruppen juni 2018
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Konferensbok AF&PA Recovery Boiler Conference 2018

2018-06-01

Hej!

Nu finns konferensboken med alla presentationer från AF&PA Recovery Boiler Conference 2018 på Sodahuskommitténs hemsida (under rapporter/ övriga dokument).

Under konferensen presenterades rapporter från AF&PA’s arbetsgrupper och från svenska, finska och kanadensiska Sodahuskommittén samt ett antal presentationer på olika teman där jag listar flertalet nedan:
- Jellyroll Smelt – Formation Mechanisms and Prevention Strategies
- Progress Towards Using Acoustics to Model Dissolving Tank Operation
- Dissolving Tank Explosion Prevention
- Smelt Flow Restrictors
- Recovery Boiler PPE Improvements
- Protective Clothing for Recovery Boiler Areas
- BLRBAC ESP Subcommittee – Incidents ESP Report
- Control of Sulphidity in a Modern Kraft Pulp Mill
- TAPPI Energy, Recovery & Recaust Committee Report
- Sootblower Safety and Upgrade Guidelines
- Boiler Inspection Programs for Condition Assessment of Recovery Boilers
- Refractometer Safety and System Updates

Om någon saknar användarnamn eller lösenord till hemsidan så hör av er till mig.
Jag hoppas ni kan hitta lite matnyttigt i denna!

Mången hälsning
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Åhh Äntligen!

2018-05-08

Som jag har försökt få tag i denna rapport, men utlånad på biblioteket varje gång....
Nu kan du ladda ner ditt egna exemplar av Såpkompendiet från SSVL:s miljövårdprojekt anno 1972 här: SSVL Såpkompendium
Ett imponerande dokument om 156 läsvärda sidor. Ytterligare dokumentskatter kan ni hitta under flik "Rapporter/Övriga dokument"
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Slut på incidenter och skador??

2018-03-27

Knappast troligt!!
Snart har vi kommit tre månader in i år 2018. Hittills har ingen incident rapporterats in för 2018. Har du någon på "G" som du vill dela med dig av?
Ladda ner en Incidentanmälningsblankett,
eller om det gäller en EIA-Incident (El, Instrument och Automation) Incidentanmälningsblankett_EIA.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2018

2018-03-05

Onsdagen den 7:e november 2018 kommer Sodahuskonferensen att genomföras på Stockholm Waterfront Congress Centre.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor