Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Inte bara Sodahuskommittén...

2022-03-22

...sprider värdefull kunskap om Sodapannor. I USA och Kanada verkar BLRBAC (Black Liquor Recovery Boiler Advisory Committee) på liknade sätt som vår egna Sodahuskommitté. Bland annat hanterar de skador i en skadegrupp och ger ut rekommendationer. Läs gärna mer på www.blrbac.net.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Snabbt slitage på gummikopplingar

2022-02-22

Östrand noterade att deras gummikopplingar före de tre rökgasfläktarna samt sekundärluftfläkten hade alldeles för kort livslängd. Uppmätning av installationerna visade i huvudsak att de var korrekt gjorda. En gummikoppling mår bäst av att ha samma varvtal hela tiden. Efter en stunds funderande och genomförda mätningar i drift kunde bruket konstatera att motorn justerar sitt varvtal många gånger per timme. Bruket hade fått information om att kopplingen ska tåla 500.000 varvtalsförändringar, men bara under en månad hade 600.000 varvtalsförändringar genomförts. Bruket förändrade motorstyrningen och problemen försvann! Se vidare Skada 2021-17.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Get Rich. Get Famous. Get The Scholarship!

2022-02-02

Varje år utlyser Sodahuskommittén ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset
Den maximala prissumman är 20.000 kr som fördelas mellan vinnande stipendiater. Flera av de tidigare ansökningarna återfinns på Sodahuskommitténs hemsida i flik ”Utbildningsgruppen/Projektarbeten”. Sista ansökningsdag är 31:a mars 2022. Mer om stipendiet återfinns på Sodahuskommitténs hemsida flik ”Stipendium”.
/David Good – Skadegruppens Sekreterare

Materialvalsförsök för okylda löprännor

2022-01-13

RISE har genomfört försök med 10 olika material för tänkt användning i okylda löprännor. Rapporten från år 2021 återfinns här:
Materialförsök för löprännor.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2021

2021-09-28

På grund av att Covid-19 ännu inte helt har blåst över kommer Sodahuskonferensen 2021 hållas som ett digitalt event tisdagen 30 november. Se vidare här:
Sodahuskonferensen 2021
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Lär dig mer om smälta och lösartankar

2021-08-27

Till hemsidan har vi laddat upp en artikel om smälta, vitlut, lösartankar och grönlut. Artikeln är publicerad i Nordic Pulp and Paper Research Journal 1989:4.
Läs artikeln:
Smältalösarartikel_1989
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Risk för sprickor i rostfria utblåsningstankar

2021-08-11

År 2018 upptäckte Skoghall att de hade sprickor i svetsar i en genomföring på sin rostfria utblåsningstank. Tanken installerades år 2005. Skoghall svetsreparerade sprickorna både år 2018 och år 2019. De uppkomna skadorna var så omfattande att bruket installerade en ny tank i duplexlegering år 2020. Se även skada 2020-22 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Utbildningsgruppen och utbildningar 2021

2021-05-27

Under pandemin hösten och vintern har P&L Nordic genomfört utbildningarna på distans via Teams. Vi hoppas att läget förändras och att höstens utbildningar kan samla deltagarna tillsammans och genomföras som före pandemin. Vi följer FHM:s råd och riktlinjer.

Trycket på utbildningarna för Sodahusoperatörer är stort och för andra året i rad genomförs två utbildningar. En har redan startat där etapp 1 och 2 har genomförts och slutförs under hösten 2021. Andra utbildningen startar under hösten 2021 och slutförs vintern 2022. Under hösten 2021 genomförs även en utbildning för Arbetsledare i Sodahus.

Utbildningar som är planerade under hösten 2021:
Vecka 37 Etapp 3 Sodahusoperatörer grupp 1 2021
Vecka 49 Etapp 4 Sodahusoperatörer grupp 1 2021
Vecka 39 Etapp 1 Sodahusoperatörer grupp 2 2021
Vecka 47 Etapp 2 Sodahusoperatörer grupp 2 2021
Vecka 43 Säkerhet i Sodahus för chefer och ledare
/Björn Lundgren - Utbildningsgruppen

Sidor