Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Om tryckkontroll och kontrolltryck

2021-01-18

Sodahuskommittén och Sandvik Materials Technology AB har gemensamt och med stöd från ÅFORSK undersökt hur en tryckkontroll av enkla rörskarvar kan upptäcka de eventuella svetsfel som skulle ha kunnat insmyga sig och som inte upptäckts vid den oförstörande provningen – läs ”röntgenkontrollen”.

Vi har genom Sandvik Materials Technology låtit tillverka provtuber, där vi medvetet har introducerat en del grova svetsfel i lagda rundskarvar. Dessa provtuber har sedan pumpats upp till väldigt höga tryck, så höga att de exploderat. Fläkningarna av dessa tuber har dock inte berörts av svetsfelen, utan de har inträffat på orörda delar intill rundskarvarna. Läs mer i Rapport 2019-4 och i Rapport 2020-1. Forskningsresultaten har även redovisats i en artikel i tidningen Svetsen, se under flik ”Övriga rapporter”.

Glöm inte bort att inspektera era lösartankar

2020-12-17

Från Husums panna TP8 verkade det läcka grönlut under drift. Personalen undersökte och avisolerade delar av manteln, men inget konstigt kunde noteras. När det var dags för stoppet ett tag senare genomförde Husum en noggrann rengöring av insidan. Det visade sig att det blivit ett hål i botten på lösartanken där grönlut kunde smita ut. Först hade gjutningen på botten försvunnit. Därunder hade en tjock kolstålsplåt korroderat bort. Även underliggande fundament hade skador på upp till ett par decimeters djup varigenom grönlut läckte ut. Tankens väggar är dock i rostfri legering och oskadad. Se även skada 2020-09 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Tubläcka i lutspruteöppning medförde nödnedeldning

2020-10-19

Under drift upptäckte operatörer på Östrand en läcka vid en av lutspruteöppningarna varpå pannan nödnedeldades. Vid efterföljande inspektion fann bruket ett hål på en av tuberna i öppningen. Troligtvis hade lutvaggan varit sned-/felinställd, men hur vaggan var monterad hann aldrig dokumenteras i ivern att komma åt det upptäckta hålet. Hur som helst har klackar monterats på lutsprutorna för att undvika felmontage i framtiden. På andra tuben i öppningen fanns en sekundärskada där det rostfria skiktet hade korroderat bort och kolstålet exponerades. Den läckande tuben byttes, men området med det exponerade kolstålet reparerades med påsvetsning. Se även skada 2020-07 i Skadedatabasen.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Nytt datum och plats för Sodahuskonferensen 2020!

2020-07-09

På grund av Covid-19 är Sodahuskonferensen flyttad till tisdagen 1:a december 2020. Även platsen är ny dvs på AFRY:s huvudkontor i Solna. OBS att det bara kommer att vara Sodahuskonferens denna dag, inga andra parallella konferenser. Se vidare här:
Sodahuskonferensen 2020
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Högtrycksångledning som flyttat sig 1 dm.

2020-03-31

Vid rondering i pannhuset under normal drift noterades att högtrycksångledningen från sodapannan inte befann sig i sitt normala läge. Efter ytterligare kontroller kunde det konstateras att ledningen hade flyttat sig cirka 10 cm vertikalt uppåt. Beslut tog att köra vidare fram till nästkommande vattentvätt. Vid tvättstoppet avisolerades en fixeringspunkt och då kunde det konstateras att rörledningen glidit i fixeringspunkten och kärvade i glidstöd som var för tighta mot sekundärsmidet. Det fanns bara stoppklackar på ovansidan av fixeringen. Bruket ordande så att ledningen kunde röra sig samt svetsade in 6 stoppklackar in på undersidan efter att ledningen återställts till sin ursprungliga position. Se vidare Skada 2019-23 i skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodapanneträffen 2020 inställd tills vidare

2020-03-17

På grund av coronaspridningen ställer Billingsfors och Sodahuskommittén in den planerade Sodapanneträffen hos Billingsfors 28:e maj. I nuläget kan vi inte avgöra om Sodapanneträffen 2020 kan genomföras i höst eller inte alls.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Välkomna till Sodapanneträffen i Billingsfors 28:e maj!

2020-02-05

Torsdagen den 28:e maj kommer årets Sodapanneträff gå av stapeln med Billingsfors Bruk som värd. Förmiddagen spenderas på Baldersnäs Herrgård och på eftermiddag blir det bruksbesök.
Välkomna!
Inbjudan: Inbjudan Sodapanneträffen 2020 Billingsfors .
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Läckande ventil före ångkylningsdysa hos Skärblacka

2019-12-16

Mellan primär och sekundäröverhettaren finns en station för ångkylning på vardera sidan av pannan med dolezalkylare, reglerventil och dysa för insprutning. Under våren började reglerventilen på ena sidan läcka igenom vatten så smått till insprutningsdysan. Efter fem månader hade läckaget blivit så stort så bruket inte kunde köra vidare eftersom det fanns risk för att vatten kom fram till sekundäröverhettaren varför pannan eldades ner. Vid efterföljande ventildemontering upptäcktes att vatten läckt igenom mellan ventilhus och säte varpå sätet i ventilen hade börjat lossna. Se även skada 2019-17 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor