Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Digitalröntgen hjälpte Skärblacka

2018-06-14

Flera bruk har de senaste åren haft skador på sina rörsystem, bland annat på matarvattenledningarna. Skärblacka ville hellre förekomma än förekommas och bedömde att de hade ett 100-tal punkter som de vill undersöka närmare. De använde i huvudsak digitalröntgen för den första screeningen. När de hade gått igenom sina svaga punkter hade sju av de 100-talet ursprungliga områdena verkliga skador. Skärblacka är nöjd med resultatet efter denna riktade insats. Se även skada 2016-39 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i skadegruppen

Det rör på sig i utbildningsfrågor…

2018-06-04

Sodahuskommitténs styrelse beslöt för några år sedan om att uppdatera certifieringen av sodahusoperatörer vart 7:e år. I AFS 2017:3 nämns att certifieringen gäller i 5 år. Utbildningsgruppen har skrivit ett dokument som beskriver vad som händer på området. Du hittar det här: Utbildningsgruppen juni 2018
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Konferensbok AF&PA Recovery Boiler Conference 2018

2018-06-01

Hej!

Nu finns konferensboken med alla presentationer från AF&PA Recovery Boiler Conference 2018 på Sodahuskommitténs hemsida (under rapporter/ övriga dokument).

Under konferensen presenterades rapporter från AF&PA’s arbetsgrupper och från svenska, finska och kanadensiska Sodahuskommittén samt ett antal presentationer på olika teman där jag listar flertalet nedan:
- Jellyroll Smelt – Formation Mechanisms and Prevention Strategies
- Progress Towards Using Acoustics to Model Dissolving Tank Operation
- Dissolving Tank Explosion Prevention
- Smelt Flow Restrictors
- Recovery Boiler PPE Improvements
- Protective Clothing for Recovery Boiler Areas
- BLRBAC ESP Subcommittee – Incidents ESP Report
- Control of Sulphidity in a Modern Kraft Pulp Mill
- TAPPI Energy, Recovery & Recaust Committee Report
- Sootblower Safety and Upgrade Guidelines
- Boiler Inspection Programs for Condition Assessment of Recovery Boilers
- Refractometer Safety and System Updates

Om någon saknar användarnamn eller lösenord till hemsidan så hör av er till mig.
Jag hoppas ni kan hitta lite matnyttigt i denna!

Mången hälsning
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Åhh Äntligen!

2018-05-08

Som jag har försökt få tag i denna rapport, men utlånad på biblioteket varje gång....
Nu kan du ladda ner ditt egna exemplar av Såpkompendiet från SSVL:s miljövårdprojekt anno 1972 här: SSVL Såpkompendium
Ett imponerande dokument om 156 läsvärda sidor. Ytterligare dokumentskatter kan ni hitta under flik "Rapporter/Övriga dokument"
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Slut på incidenter och skador??

2018-03-27

Knappast troligt!!
Snart har vi kommit tre månader in i år 2018. Hittills har ingen incident rapporterats in för 2018. Har du någon på "G" som du vill dela med dig av?
Ladda ner en Incidentanmälningsblankett,
eller om det gäller en EIA-Incident (El, Instrument och Automation) Incidentanmälningsblankett_EIA.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2018

2018-03-05

Onsdagen den 7:e november 2018 kommer Sodahuskonferensen att genomföras på Stockholm Waterfront Congress Centre.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Smältarusning orsakade omfattande kabelbrand

2018-02-21

I sodapanna 4 på Korsnäs uppstod smältarusning. En av löprännorna sprang läck i insticksdelen varpå flera smälta-vattenexplosioner uppstod. Vid explosionerna spottade pannan iväg smälta över lösarplanet och även upp i taket där kabelstegar låg. Kablaget brann upp och orsakade två veckors stopptid innan alla kablar var identifierade och bytta. Korsnäs har nu flyttat kabelstegarna så de inte är framför löpen längre. Är era kabelstegar skyddade i era pannhus? Se även skada 2017-19.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Vatten in i pannan via atomiseringsluften

2018-01-31

Mörrum lät genomföra en ombyggnation av rörsystemet till deras atomiseringsluft för startoljebrännaren och starkgasbrännerens oljebrännare. Arbetet pågick några dagar. När arbetet var klart beslöt entreprenören att provtrycka det ombyggda systemet med brandvatten. Eftersom brandvattentrycket är högre än lufttrycket kunde brandvattnet ta sig ända in i pannan i max 20 minuter innan operatörerna lyckades avbryta. Inget allvarligt inträffade, men lärdomen är att fundera ett varv extra på olika sätt för vatten att komma in pannan. Tryckluftsystem kan vara stora och vatten kan komma in i systemet långt ifrån pannhuset. Se även Skada 2016-28.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor