Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Lästips om erosionskorrosion

2016-07-11

1988 tog den dåvarande skadegruppen fram ett meddelande angående erosionskorrosion på matarvattenledningar. Det dokumentet är fortfarande aktuellt idag. Du hittar dokumentet på hemsidan under Skadegruppen/Skadegruppen informerar/1988-1 eller här: 1988-1 Erosionskorrosion i matarvattenledningar.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

På gång inom Arbetsmiljöverket och standardisering

2016-07-04

Arbetsmiljöverket har arbetat fram förslag till nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverkets remissida är: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/remisser/?hl=remisser. I dokumentet återfinns även konsekvensutredning. Svarstiden är satt till 1 oktober 2016.
I dokumentet: Standardisering Nya normer och föreskrifter har Fredrik Bruno även summerat den nuvarande ställningen för Europastandardiseringen, (CEN).
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Löprobotar

2016-06-26

Hej!

Smurfit Kappa i Piteå och Södra Cell Mörrum är två bruk som har goda erfarenheter av löprobotar.

Kontakta gärna:
Urban Lundmark, Smurfit Kappa (Urban.Lundmark@smurfitkappa.se, 070-325 10 26)
Magnus Persson, Södra Cell Mörrum (magnus.persson@sodra.com, 076-106 81 76)

...om du vill veta mer om detta!

Mången hälsning,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Lite väl lugnt på skadefronten...

2016-06-21

I höstas och vintras forsade det in skadeanmälningar till Skadegruppen. Nu under våren har skadeflödet ebbat av. Nu är vi uppe i 11 inrapporterade incidenter under 2016. Helåret 2015 landade vi på 66 skador. Kontentan är att vi tar gärna emot fler anmälningar, både vanliga skador, men även sedan ett par år tillbaka EIA-skador eftersom vi numera har en väl fungerande EIA-grupp till er tjänst.
/David Good - Skadegruppens sekreterare

Snart sommar!

2016-06-14

...och sedan är det inte länge till november...
Boka gärna redan nu in 3 november då Sodahuskommittén kommer att ordna årets ERFA-träff i ÅF:s lokaler i Stockholm/Solna!

Varmt välkomna,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Brustna bultar på säkerhetsventil

2016-06-07

I samband med underhålls- och revisionsstopp på Iggesunds sodapanna 5 utfördes planerat underhåll av pannans två säkerhetsventiler på den utgående ångledningen. Provtryckningsinsatser skulle också monteras för kommande provtryckning av p.g.a byte av tryckbärande delar. Vid detta arbete upptäckte bruket att på den ena ventilen var sju av de 16 bultarna var helt av. Ventilen och bultarna hade suttit inmonterad i den nya pannan endast tre år. I fortsättningen kommer bruket att byta samtliga bultar på säkerhetsventilerna varje år. Se även skada 2015-64.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Protokoll från Sodapanneträffen på Valmet

2016-06-02

Onsdagen den 11:e maj anordnade Valmet i Göteborg Sodapanneträffen 2016. Nästan 75 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av Valmets personal, Sodahuskommittén och brukspersonal. På eftermiddagen var det rundvandring dels i Valmets lokaler, men även på Mölndal Energi som har en väl fungerande BFB-panna från Valmet.
Protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2016.
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor Sodapanneträffen 2016
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Har du koll på alla ventilerna?

2016-05-30

Hos Obbola stod oavsiktligt en 2-tums varmvattenventil öppen mellan lösartanken och grönlutspumpen. Bruket kan mäta densiteten på grönluten på flera olika sätt, men vid detta tillfälle mättes densiteten efter grönlutspumpen. Eftersom vattenventilen stod öppen och spädde ut grönluten före mätpositionen noterades inte att densiteten i själva lösartanken var betydligt högre än det uppmätta värdet. Tursamt nog upptäcktes det att ventilen stod öppen innan situationen hann bli riktigt allvarlig. Se även skada 2016-05.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor