Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Lite väl lugnt på skadefronten...

2016-06-21

I höstas och vintras forsade det in skadeanmälningar till Skadegruppen. Nu under våren har skadeflödet ebbat av. Nu är vi uppe i 11 inrapporterade incidenter under 2016. Helåret 2015 landade vi på 66 skador. Kontentan är att vi tar gärna emot fler anmälningar, både vanliga skador, men även sedan ett par år tillbaka EIA-skador eftersom vi numera har en väl fungerande EIA-grupp till er tjänst.
/David Good - Skadegruppens sekreterare

Snart sommar!

2016-06-14

...och sedan är det inte länge till november...
Boka gärna redan nu in 3 november då Sodahuskommittén kommer att ordna årets ERFA-träff i ÅF:s lokaler i Stockholm/Solna!

Varmt välkomna,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Brustna bultar på säkerhetsventil

2016-06-07

I samband med underhålls- och revisionsstopp på Iggesunds sodapanna 5 utfördes planerat underhåll av pannans två säkerhetsventiler på den utgående ångledningen. Provtryckningsinsatser skulle också monteras för kommande provtryckning av p.g.a byte av tryckbärande delar. Vid detta arbete upptäckte bruket att på den ena ventilen var sju av de 16 bultarna var helt av. Ventilen och bultarna hade suttit inmonterad i den nya pannan endast tre år. I fortsättningen kommer bruket att byta samtliga bultar på säkerhetsventilerna varje år. Se även skada 2015-64.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Protokoll från Sodapanneträffen på Valmet

2016-06-02

Onsdagen den 11:e maj anordnade Valmet i Göteborg Sodapanneträffen 2016. Nästan 75 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av Valmets personal, Sodahuskommittén och brukspersonal. På eftermiddagen var det rundvandring dels i Valmets lokaler, men även på Mölndal Energi som har en väl fungerande BFB-panna från Valmet.
Protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2016.
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor Sodapanneträffen 2016
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Har du koll på alla ventilerna?

2016-05-30

Hos Obbola stod oavsiktligt en 2-tums varmvattenventil öppen mellan lösartanken och grönlutspumpen. Bruket kan mäta densiteten på grönluten på flera olika sätt, men vid detta tillfälle mättes densiteten efter grönlutspumpen. Eftersom vattenventilen stod öppen och spädde ut grönluten före mätpositionen noterades inte att densiteten i själva lösartanken var betydligt högre än det uppmätta värdet. Tursamt nog upptäcktes det att ventilen stod öppen innan situationen hann bli riktigt allvarlig. Se även skada 2016-05.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Korroderat kompoundskikt uppe vid skyddstaksbalkarna

2016-05-23

Smurfit Kappa Piteå höjde kompoundnivån upp och förbi skyddstaksbalkarna år 2002. År 2009 noterades för första gången att kompoundskiktet var delvis bortkorroderat på isolersidan (mot gjutningen). Viss påsvetsning har skett de senaste åren, men nu har bruket tröttnat och kommer vid nästa stopp installera kompoundtuber med ett yttre skikt i alloy 625 istället för den tidigare EN 1.4306/SS 2352/304L/3R12 – legeringen. Se även skada 2015-62.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

And the winner is…

2016-05-16

...are Patrik Österlund och Tomas Lundberg från SmurfitKappa Piteå. Även detta års stipendium tilldelas ett projektarbete från certifieringsutbildningen. Patrik och Tomas har genomfört ett arbete för att använda frekvensomriktare för att styra matarvattenpumparna. Besparingen på el kan vara uppåt 100-tusen kr per år. Stipendiet delades ut vid Sodapanneträffen den 11:e maj på Valmet i Göteborg. Projektarbetet ligger på hemsidan under flik Utbildningsgruppen.

Jonbytesmassa på villovägar hos Iggesund

2016-05-09

En av dysorna efter matarvattenberedningens blandbäddsfilter hade omärkt lossnat vilket innebär att jonbytesmassa hade kunnat smita ut. Jonbytesmassan hade inte heller fångats upp i massafiltren utan kom ända fram till matarvattenpumparna. Detta uppdagades när matarvattenpumparnas filter på sugsidan sattes igen varpå de stoppades. Några av de åtgärder som Iggesund genomfört efter detta är att använda loctite för att fästa dysorna samt installerat nya massafångare. Se även skada 2014-30.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor