Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Nygammalt ex-jobb om lakning till vår kunskapsbank!

2016-02-09

Kemiteknologen Ulrica Johansson genomförde sitt examensarbete på ÅF 2005. Ex-jobbet handlade om lakning av klorider och kalium ur elfilterstoft. Sodahuskommittén har lagt upp hela ex-jobbet under Rapporter/Övriga dokument.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen.

Även dolezalkylare kan gå sönder

2016-02-02

Husums panna 6 drabbades av sjunkande temperatur på utgående ånga efter sista överhettaren. Efter felsökning kunde Husum konstatera att det hade skett ett läckage inuti dolezalkylaren. Matarvatten från kylsidan hade läckt över till ångsidan. Detta resulterade att vattnet från kylsidan fortsatte vidare bakåt in i toppen av ångdomen och ut till överhettarna och orsakade okontrollerad kylning. När bruket eldat ner och kapat upp en inspektionsstuds kunde de se omfattande skador på dolezalkylarens tubplatta. Lärdom: Öppna inspektionsstudsen oftare än vad besiktningsintervallet kräver och titta in så tubplattan och tätningen ser bra ut. Se även skada 2015-05.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Ny medlem i Sodahuskommitténs EIA-grupp

2016-01-15

Magnus Edmark från Domsjö Fabriker är nu ny medlem i EIA-gruppen.
Varmt välkommen Magnus!

/ Kajsa Fougner, sekreterare i Sodahuskommittén och i Sodahuskommitténs EIA-grupp

Har du ett väl genomfört exjobb liggande i hurtsen?

2016-01-14

Hur ska man kunna ta till sig all information som finns på nätet?
Ett sätt att underlätta är att servera informationen på ett strukturerat och samlat sätt. Vi inom Sodahuskommittén samlar dokument inom relevanta områden till vår hemsida. Vi har börjat samla in genomföra projektarbeten från certifieringsutbildningen. Det är fortfarande få men du hittar dem under Utbildningsgruppens flik. Vi tar gärna emot genomförda ex-jobb inom sodahusområdet. De samlas förnärvarande under fliken Rapporter. Vi fyller gärna på denna lista. Kontakta david.good@dekra.com eller kajsa.fougner@afconsult.com.
/David Good
Skadegruppens Sekreterare

Låt inte nyfikenheten och ambitionen försätta er i livsfara!

2016-01-07

Under en provtryckning på Dynäs-Väja upptäcktes ett litet vattenläckage vid ett T-stycke. För att underlätta inför reparationen hade en person gått fram och markerat läget. Personen ställde sig sedan i närheten och väntade. Nu skedde en snabb ökning av läckan och omedelbart därefter en total fläkning varpå personen tumlade bakåt och slog sig så illa så han var sjukskriven i två veckor. Personen hade tur eftersom fläkningen inte inträffade när han var framme och märkte röret samt att röret endast innehöll provtryckningstempererat vatten. Lärdom: När det ”fuktar” på trycksatta delar vid drift eller en provtryckning bör man överväga att orsaken består av en godsförtunning och möjlighet till fläkning istället för en ”pora i svets”. Se även skada 2014-27
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Varning för spruckna/saknade ångkylare!

2015-12-18

De senaste åren har det kommit in information om skador på ångkylare. Man kan lätt tro att insprutningssystem/insprutningskona bara ska fungera klanderfritt, men icke. Den senaste rapporterade händelsen inträffade i Bäckhammar där hela röret/konan hade lossnat och farit iväg. Inget vet hur länge man har kört utan att röret/konan har varit på plats, se även skada 2015-30.
/David Good
Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Förslag ändrat regelverk för cisterner och rörledningar

2015-12-15

Information från Sodahuskommitténs representant i arbetet med att bevaka regelverk och standarder, Fredrik Bruno, om det förslag på ändrat regelverk kring cisterner och rörledningar som togs upp vid möte på Arbetsmiljöverket den 9 december.

Bakgrund till förslaget:
Boverket har sedan 2013 regler grundade på en ny Eurokod som täcker uppförande av bl.a. cisterner. Eftersom huvudsyftet med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:2 är att reglera tillverkning av cisterner, så reglerar dessa bägge nu gällande föreskrifter delvis samma sak. Problem med två parallella regelverk har rapporterats till Arbetsmiljöverket – Exempelvis att dubbla beräkningsmodeller måste användas, olika materialkrav kan förekomma mm.

Arbetsmiljöverket vill därför avskaffa AFS 2005:2. Det innebär också att kravet på besiktning av cisterner och rörledningar försvinner, genom att motsvarande bestämmelser i AFS 2005:3 (Besiktning) tas bort. Arbetsmiljöverket vill inte införa eller ha krav på besiktning av utrustning som regleras av Boverket. I nuläget är det tveksamt om Boverket inför något motsvarande besiktningskrav.

Förslaget kommer, om det blir verklighet, att påverka många cisterner och rörledningar i brukens olika delar. Vid frågor kring förslaget om ändrat regelverk kring cisterner och rörledningar – hör gärna av er till Fredrik Bruno, fredrik.bruno@tele2.se.

Snart tack 2015 - och välkommen 2016!

2015-12-10

Ett nytt år närmar sig. För Sodahuskommitten innebär det - förutom den ordinarie verksamheten i arbetsgrupper och styrelse - möjlighet att genomföra riktade studier inom något område som är angeläget för säkerheten i sodahusprocessen. Under 2015 har arbeten genomförts kring svetsreparation av kompoundtuber med ytterkomponent av Sanicro 38 och kring riskanalys av en sodapanna. Sodahuskommitten har även finaniserat en del av en studie kring smältasplittring med svaglut och ånga. Rapporter finns på Sodahuskommittens hemsida, under rapporter, för svetsreparation och smältasplittring. Här kommer även rapporten för arbetet kring riskanalys att finnas i början av 2016. Vilka studier vill du se under 2016? Vilka områden är viktiga för att säkerheten ska kunna höjas?

Under 2016 planerar Sodahuskommittén även för en erfarenhetsträff för sodahusoperatörer. De senaste två åren har temat för erfarenhetsträffen varit larmhantering (2014) och nödnedeldning (2015). En tanke som varit uppe inför 2016-års ERFAträff är att ha temat instruktion för kritisk situation. Huvudtanken skulle då vara att dela erfarenhet kring instruktioner, visa exempel på hur instruktionerna kan se ut och hur arbetet att ta fram instruktionerna kan göras. Skulle detta vara ett tema som är intressant för dej och för ditt bruk? ...finns det andra teman som du ser är mer angelägna?

Skicka gärna dina förslag till kajsa.fougner@afconsult.com!
Mången hälsning,
Kajsa Fougner sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor