Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sodapanneträffen 2015 hos Vallviks Bruk

2015-05-25

Onsdagen den 20:e maj anordnade Vallviks Bruk Sodapanneträffen. Hela 65 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av bland annat Vallviks personal och från Sodahuskommittén. På eftermiddagen var det rundvandring dels på Vallviks Bruk, men även på Arizona Chemical i Sandarne strax utanför Söderhamn. Det kompletta protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2015.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenheter av Sanicro 38?

2015-05-13

Sodahuskommittén fortsätter sitt arbete kring svetsreparation av kompoundtuber och nu är det Sanicro 38 som gäller. Har du eller ditt bruk erfarenheter kring detta material? Vilka skador uppkommer? På vilka positioner? Hur hanteras de? Kompoundtubsgruppen tar tacksamt emot era erfarenheter och synpunkter så hör av dig till undertecknad!
/Peter Viklund, peter.viklund@dekra.com, 010-455 17 56.

Sodahuskommitténs årsstämma 23 april

2015-03-31

Den 23:e april med start kl. 09:00 på ÅF-HQ håller Sodahuskommittén årsstämma för 2015. Vid stämman ska bland annat beslutas Sodahuskommitténs styrelse, verksamhetsplan, budget samt valberedning för kommande verksamhetsår.
Kontaktpersoner från samtliga medlemsföretag har bjudits in till stämman.
Efter stämman, som brukar ta cirka en timme, följer första styrelsemötet.
/Kajsa Fougner, Sekreterare i Sodahuskommittén

Bråttom med Stipendieansökningar

2015-03-23

Vid Sodahuskommitténs styrelsemöte 2015-04-23 kommer det fattas beslut om/vilket/vilka stipendieansökningar som ”vinner”. Med tanke på att juryn måste få tid på sig att studera de ansökningar som kommer in är det bråttom att skicka in sina ansökningar. Några områden som kvalar in till stipendieansökningar är: Projektarbeten för blivande operatörer, studenter som gjort sitt examensarbete inom återvinningsområdet, säkerhetshöjande förslag inom sodahuset etc. Fram till idag har två stipendieansökningar inkommit. Skicka in er ansökan till david.good@dekra.com
/David Good Sekreterare i Skadegruppen

Rapportering av incidenter till Sodahuskommittén

2015-03-20

Sodahuskommittén har som en av sina viktigaste uppgifter att registrera och behandla incidenter vid medlemmarnas anläggningar. Skadehanteringen vill bidra till att förhindra att ett riskfyllt händelseförlopp som skett i en anläggning sker igen – kanske då med en större skadeverkan.

Skadebehandlingen sker i Skadegruppen samt i EIA-gruppen (El-, Instrument- och Automation). Slutsatser från behandlingen av inrapporterade skador används också i arbetet med framtagning av Rekommendationerna. Sodahuskommitténs arbete för att förbättra personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen vilar i stor grad på att incidenter och skador rapporteras till oss.

Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommitténs hemsida, under Skadegruppen/anmäl incident.

Stort tack!

David Good, sekreterare Sodahuskommitténs Skadegrupp
Kajsa Fougner, sekreterare Sodahuskommitténs EIA-grupp

Fortsatt kompoundarbete

2015-03-11

Sodahuskommittén fortsätter nu sitt arbete med rekommendationer för svetsreparation av kompoundtuber. För tillfället pågår en erfarenhetsinsamling kring reparationsarbeten på det höglegerade Sanicro 38 för att komplettera tidigare rapport som behandlade den vanligaste kompoundtuben 3R12/4L7/16Mo3. Mot slutet av året ska det nya arbetet vara klart och precis som i tidigare etapp består arbetsgruppen av medarbetare från DEKRA, Inspecta, Valmet och Andritz.

Brukens erfarenheter av svetsreparation av Sanicro 38, liksom era synpunkter och åsikter kring de befintliga rekommendationerna för standartuben 3R12 mottages tacksamt! För mer information kontakta Peter Viklund, peter.viklund@dekra.com, 010-455 17 56.

Sodapanneträffen 20:e maj hos Vallvik

2015-02-11

Onsdagen den 20:e maj kommer Sodapanneträffen att genomföras med Vallviks Bruk som värd. Vi hoppas ni har möjlighet att delta. Anmälningar tas emot redan nu och fram till 20:e april. Se även: Inbjudan Sodapanneträffen 2015
/Vallviks Bruk och Sodahuskommittén

Vad önskar ni?

2015-01-16

Sodahuskommittén driver verksamhet med bland annat Rekommendationsarbete, Sodapanneträffen, Erfarenhetsträffar och Skadehantering.
Vår pengapott rymmer till viss del vidare studier. Har ni på ert bruk några idéer på ämnen/studier som skulle vara till stöd för er? Hör av er till Sekreteraren Kajsa Fougner på 010-505 55 48 eller kajsa.fougner@afconsult.com så kanske det går att resonera sig fram till en lämplig omfattning. Eftersom nästa årsmöte är den 23:e april 2015 där budgeten kommer fastställas önskar vi era förslag i god tid dessförinnan. /Kajsa Fougner - Sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor