Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sodahuskommitténs stipendium

2016-10-25

Inte lika medialt som något av nobelprisen, men ändå viktigt är Sodahuskommitténs stipendium. Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Passa på att skicka in eget förslag eller att tipsa någon annan. Se vidare flik ”Stipendium” på öppna hemsidan.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Våga vara försiktig!

2016-10-12

I Billingsfors i våras började det ånga/fukta kring instegsluckan till nedre delen av ugnen. Personalen beslutade om att stoppa luteldningen och elda ner bädden med oljebrännare. En timme senare hade det slutat rinna smälta ur löprännorna. Eftersom det fortfarande ångade/fuktade kring manluckan beslöt personalen att genomföra nödnedeldning. Vid inspektionen 15 timmar senare upptäckte personalen att de verkligen hade väggtubsläcka. Sodahuskommitténs styrelse anser att personalen med gott samvete kunde ha genomfört en nödnedeldning redan vid första läckageindikationen. Hellre några extra nödnedeldningar än en för lite. Se även skada 2016-06.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Årets ERFAträff 3 november i Solna!

2016-10-11

3 november då årets ERFAträff går av stapeln närmar sig. Det blir en spännande dag med diskussioner och presentationer kring huvudtemat "Säkerhetsinstruktioner". Vi kommer även att kika på hur Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter för tryckbärande anordningar ser ut och höra om erfarenheter från bruken både vad det gäller säkerhetsinstruktioner och arbete med dessa men också kring bl a erfarenheter av löprobotar.

Fullständig inbjudan har skickats till kontaktpersoner vid resp bruk. Hör gärna av dig till mig eller till kontaktpersonen vid ditt bruk om du vill mer om ERFAträffen!
Anmälan före 20 oktober.

Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén
kajsa.fougner@afconsult.com
01050 - 55480

Varning för vätskepölar i sodahuset!

2016-09-19

Under ett reparationsarbete på lösarplanet i Billingsfors tappade en av reparatörerna ett verktyg. Verktyget föll ner i en vätskepuss med vatten och lut. Detta medförde att det stänkte upp vatten och lut på en annan reparatör. Lite av luten skvätte upp i ögonen trots att skyddsglasögon användes (ej tätsittande). Billingsfors kommer åtgärda betongen samt sätta galler på områden där vätskepölar ändå samlas för att minska risken för att händelserna kan upprepas. Den drabbade reparatören spenderade ett dygn på sjukhus, men är nu återställd. Se även skada 2016-08.
/David Good- Sekreterare i Skadegruppen

Det går framåt inom EIA-gruppen…

2016-09-14

Elias Agrell från Husum går in som permanent medlem i EIA-gruppen. Vid senaste EIA-gruppsmötet togs det också fram en uppdaterad incidentanmälningsblankett anpassad för EIA-händelser. Du återfinner Incidentanmälningsblankett EIA under flik EIA-gruppen samt här: Incidentanmälningsblankett EIA.
/Kajsa Fougner – Sekreterare för EIA-gruppen

Lästips om erosionskorrosion

2016-07-11

1988 tog den dåvarande skadegruppen fram ett meddelande angående erosionskorrosion på matarvattenledningar. Det dokumentet är fortfarande aktuellt idag. Du hittar dokumentet på hemsidan under Skadegruppen/Skadegruppen informerar/1988-1 eller här: 1988-1 Erosionskorrosion i matarvattenledningar.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

På gång inom Arbetsmiljöverket och standardisering

2016-07-04

Arbetsmiljöverket har arbetat fram förslag till nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverkets remissida är: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/remisser/?hl=remisser. I dokumentet återfinns även konsekvensutredning. Svarstiden är satt till 1 oktober 2016.
I dokumentet: Standardisering Nya normer och föreskrifter har Fredrik Bruno även summerat den nuvarande ställningen för Europastandardiseringen, (CEN).
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Löprobotar

2016-06-26

Hej!

Smurfit Kappa i Piteå och Södra Cell Mörrum är två bruk som har goda erfarenheter av löprobotar.

Kontakta gärna:
Urban Lundmark, Smurfit Kappa (Urban.Lundmark@smurfitkappa.se, 070-325 10 26)
Magnus Persson, Södra Cell Mörrum (magnus.persson@sodra.com, 076-106 81 76)

...om du vill veta mer om detta!

Mången hälsning,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor