Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Exjobb om växellådor till sotblåsare.

2016-03-15

BillerudKorsnäs Gävle hade haft upprepade problem med snäckväxeln i sina Sotblåsare IK-SD. Våren 2013 genomförde två studenter på Högskolan i Gävle ett examensarbete för att analysera sotblåsarnas växellådor. Deras exjobbsrapport återfinns här: Haveriutredning Sotblåsare år 2013
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Passa på att träna engelska

2016-03-10

I mitten på 90-talet genomförde Sodahuskommittén ett arbete där nomenklaturen i sodapannan översattes till engelska. Detta dokument har levt ett tynande tillvaro tills nu. Rapporten heter 1997-1 och kan hittas på hemsidan under flik "Rapporter" samt här: Engelsk nomenklatur
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Återigen: Glöm inte bort matarvattenledningarna!

2016-03-01

Husums panna 8 drabbades av läckage från ett T-stycke på matarvattenledningen just före den kalla stålrörsekonomisern. Pannan eldas ner och T-stycket svetsrepareras varpå pannan tas i drift igen. Vid ett längre stopp ett par månader senare byttes detta T-stycke. Nu upptäcker man OMFATTANDE godsförtunningar på insidan av flera delar av matarvattenledningen. Godsförtunningarna beror på erosionskorrosion (eller kanske mer korrekt uttryckt flödesinducerad korrosion). Skadegruppen har noterat att det har förekommit godsförtunningar och läckor på matarvattenledningssystemet på flera anläggningar de senaste åren. Har du full koll på din egen anläggning? Om ni har ökat lasten i er sodapanna är ni i riskzonen för dessa skador. För mer information om denna skada se skadebanken 2015-26.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Sodapanneträffen 11:e maj hos Valmet

2016-02-24

Sodapanneträffen kommer arrangeras av Valmet i Göteborg onsdagen den 11:e maj. Förmiddagen spenderas som vanligt inomhus med olika presentationer. På eftermiddagen blir det rundvandring på Valmets område/verkstad samt besök på Mölndal Energi. Inbjudan Sodapanneträffen 2016
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Smältaläckage vid löphål

2016-02-23

Ett tag efter det årliga underhållstoppet hos Aspa uppträdde ett smältaläckage vid en löpränna. Smältan rann ut mellan löprännans infästning och pannväggen. Aspa upptäckte att de tre löprännorna inte hade blivit monterade med alla bultar/muttrar emot pannväggen som sig bör. På grund av detta blev bruket tvungna att elda ner, demontera löprännorna, rengöra tätningsytorna från stelnad smälta och slutligen återmontera löprännorna enligt korrekt procedur. Efter denna händelse har Aspa lagt till kontroll av löprännebultarna vid utcheckningen. Se även skada 2015-04.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Välkommen in med din stipendieansökan

2016-02-10

Sodahuskommittén har möjlighet att dela ut ett stipendium om max 20.000 kr till den/de som på förtjänstfullt sätt bidragit till att öka säkerheten eller kunskapen kring/om sodapannor eller återvinningsprocessen. Ansökningstiden är fram till sista mars. Hittills har tre stipendieansökningar inkommit. Läs mer på hemsidan under flik "Stipendium". Skicka in er ansökan till david.good@dekra.com och/eller kajsa.fougner@afconsult.com.
/David Good Sekreterare i Skadegruppen

Nygammalt ex-jobb om lakning till vår kunskapsbank!

2016-02-09

Kemiteknologen Ulrica Johansson genomförde sitt examensarbete på ÅF 2005. Ex-jobbet handlade om lakning av klorider och kalium ur elfilterstoft. Sodahuskommittén har lagt upp hela ex-jobbet under Rapporter/Övriga dokument.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen.

Även dolezalkylare kan gå sönder

2016-02-02

Husums panna 6 drabbades av sjunkande temperatur på utgående ånga efter sista överhettaren. Efter felsökning kunde Husum konstatera att det hade skett ett läckage inuti dolezalkylaren. Matarvatten från kylsidan hade läckt över till ångsidan. Detta resulterade att vattnet från kylsidan fortsatte vidare bakåt in i toppen av ångdomen och ut till överhettarna och orsakade okontrollerad kylning. När bruket eldat ner och kapat upp en inspektionsstuds kunde de se omfattande skador på dolezalkylarens tubplatta. Lärdom: Öppna inspektionsstudsen oftare än vad besiktningsintervallet kräver och titta in så tubplattan och tätningen ser bra ut. Se även skada 2015-05.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Sidor