Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sodahuskonferens 2015

2015-08-28

Datumet för årets Sodahuskonferensen är ONSDAGEN den 11:e november. Platsen är som tidigare Stockholm Waterfront Congress Centre.
Läs mer på www.energiochindustridagarna.se.
/David Good

Viktigt meddelande från Sodahuskommitténs EIA-grupp!

2015-08-17

Vi arbetar med att kartlägga, förstå och att reducera antalet EIA-relaterade incidenter. Just nu har vi tyvärr väldigt få incidenter att arbeta med, men vi gissar att det fortfarande förekommer att dessa EIA-system spelar bruken ett spratt. Hjälp dig och dina kollegor att minska dessa problem och sänd in dina EIA-incidenter till oss för handläggning.
EIA=El, Instrument och Automation.
/EIA-gruppen genom Kajsa Fougner, 070-648 14 07, kajsa.fougner@afconsult.com

Var på din vakt angående ångledningen

2015-07-16

Mönsterås sodapanna är från 1996. De har genomfört beräkningar för att simulera var påfrestningarna på huvudångledningen är som högst. Vid dessa positioner har bruket ett flertal tillfällen låtit ta relikaprover för att studera krypning. Hittills inga napp. Vid höststoppet 2014 genomförde bruket egenkontroll av ångledningen ännu längre från pannan. Fem-etta! Sprickor och strukturförändringar medförde omedelbara svetsreparationer och andra åtgärder. Se även skada 2014-24.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenhetsträff Nödnedeldning

2015-06-24

Torsdagen den 10:e september ordnar Sodahuskommittén årets ERFA-träff. I år är temat Nödnedeldning.
Erfarenhetsträffen är på ÅF-HQ i Solna och är kostnadsfri för deltagarna. Varje bruk får dock betala resor samt logi.
Omkring 2-3 sodapanneoperatörer från varje bruk inbjuds att delta.
Se även: Inbjudan Erfarenhetsträff 2015
/Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Har ni också tubsprickor vid öppningarna för skyddstaksbalkarna?

2015-06-11

Man har upptäckt tubsprickor i Mönsterås sodapanna vid skyddstaksbalksgenomföringarna. Pannan är från 1996 och har kompoundtuber ända upp och förbi öppningarna till skyddstaksbalksgenomföringarna. Hösten 2014 upptäckte man sprickor i övre OCH nedre "gipen" på dessa öppningarna. Sprickorna gick genom kompoundskitktet OCH VIDARE IN I det underliggande kolstålet. Detta område har kanske aldrig noga inspekterats tidigare varpå ingen vet hur länge dessa sprickor har funnits. Se skada 2014-23.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodapanneträffen 2015 hos Vallviks Bruk

2015-05-25

Onsdagen den 20:e maj anordnade Vallviks Bruk Sodapanneträffen. Hela 65 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av bland annat Vallviks personal och från Sodahuskommittén. På eftermiddagen var det rundvandring dels på Vallviks Bruk, men även på Arizona Chemical i Sandarne strax utanför Söderhamn. Det kompletta protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2015.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenheter av Sanicro 38?

2015-05-13

Sodahuskommittén fortsätter sitt arbete kring svetsreparation av kompoundtuber och nu är det Sanicro 38 som gäller. Har du eller ditt bruk erfarenheter kring detta material? Vilka skador uppkommer? På vilka positioner? Hur hanteras de? Kompoundtubsgruppen tar tacksamt emot era erfarenheter och synpunkter så hör av dig till undertecknad!
/Peter Viklund, peter.viklund@dekra.com, 010-455 17 56.

Sodahuskommitténs årsstämma 23 april

2015-03-31

Den 23:e april med start kl. 09:00 på ÅF-HQ håller Sodahuskommittén årsstämma för 2015. Vid stämman ska bland annat beslutas Sodahuskommitténs styrelse, verksamhetsplan, budget samt valberedning för kommande verksamhetsår.
Kontaktpersoner från samtliga medlemsföretag har bjudits in till stämman.
Efter stämman, som brukar ta cirka en timme, följer första styrelsemötet.
/Kajsa Fougner, Sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor