Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Var på din vakt angående ångledningen

2015-07-16

Mönsterås sodapanna är från 1996. De har genomfört beräkningar för att simulera var påfrestningarna på huvudångledningen är som högst. Vid dessa positioner har bruket ett flertal tillfällen låtit ta relikaprover för att studera krypning. Hittills inga napp. Vid höststoppet 2014 genomförde bruket egenkontroll av ångledningen ännu längre från pannan. Fem-etta! Sprickor och strukturförändringar medförde omedelbara svetsreparationer och andra åtgärder. Se även skada 2014-24.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenhetsträff Nödnedeldning

2015-06-24

Torsdagen den 10:e september ordnar Sodahuskommittén årets ERFA-träff. I år är temat Nödnedeldning.
Erfarenhetsträffen är på ÅF-HQ i Solna och är kostnadsfri för deltagarna. Varje bruk får dock betala resor samt logi.
Omkring 2-3 sodapanneoperatörer från varje bruk inbjuds att delta.
Se även: Inbjudan Erfarenhetsträff 2015
/Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Har ni också tubsprickor vid öppningarna för skyddstaksbalkarna?

2015-06-11

Man har upptäckt tubsprickor i Mönsterås sodapanna vid skyddstaksbalksgenomföringarna. Pannan är från 1996 och har kompoundtuber ända upp och förbi öppningarna till skyddstaksbalksgenomföringarna. Hösten 2014 upptäckte man sprickor i övre OCH nedre "gipen" på dessa öppningarna. Sprickorna gick genom kompoundskitktet OCH VIDARE IN I det underliggande kolstålet. Detta område har kanske aldrig noga inspekterats tidigare varpå ingen vet hur länge dessa sprickor har funnits. Se skada 2014-23.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodapanneträffen 2015 hos Vallviks Bruk

2015-05-25

Onsdagen den 20:e maj anordnade Vallviks Bruk Sodapanneträffen. Hela 65 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av bland annat Vallviks personal och från Sodahuskommittén. På eftermiddagen var det rundvandring dels på Vallviks Bruk, men även på Arizona Chemical i Sandarne strax utanför Söderhamn. Det kompletta protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2015.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenheter av Sanicro 38?

2015-05-13

Sodahuskommittén fortsätter sitt arbete kring svetsreparation av kompoundtuber och nu är det Sanicro 38 som gäller. Har du eller ditt bruk erfarenheter kring detta material? Vilka skador uppkommer? På vilka positioner? Hur hanteras de? Kompoundtubsgruppen tar tacksamt emot era erfarenheter och synpunkter så hör av dig till undertecknad!
/Peter Viklund, peter.viklund@dekra.com, 010-455 17 56.

Sodahuskommitténs årsstämma 23 april

2015-03-31

Den 23:e april med start kl. 09:00 på ÅF-HQ håller Sodahuskommittén årsstämma för 2015. Vid stämman ska bland annat beslutas Sodahuskommitténs styrelse, verksamhetsplan, budget samt valberedning för kommande verksamhetsår.
Kontaktpersoner från samtliga medlemsföretag har bjudits in till stämman.
Efter stämman, som brukar ta cirka en timme, följer första styrelsemötet.
/Kajsa Fougner, Sekreterare i Sodahuskommittén

Bråttom med Stipendieansökningar

2015-03-23

Vid Sodahuskommitténs styrelsemöte 2015-04-23 kommer det fattas beslut om/vilket/vilka stipendieansökningar som ”vinner”. Med tanke på att juryn måste få tid på sig att studera de ansökningar som kommer in är det bråttom att skicka in sina ansökningar. Några områden som kvalar in till stipendieansökningar är: Projektarbeten för blivande operatörer, studenter som gjort sitt examensarbete inom återvinningsområdet, säkerhetshöjande förslag inom sodahuset etc. Fram till idag har två stipendieansökningar inkommit. Skicka in er ansökan till david.good@dekra.com
/David Good Sekreterare i Skadegruppen

Rapportering av incidenter till Sodahuskommittén

2015-03-20

Sodahuskommittén har som en av sina viktigaste uppgifter att registrera och behandla incidenter vid medlemmarnas anläggningar. Skadehanteringen vill bidra till att förhindra att ett riskfyllt händelseförlopp som skett i en anläggning sker igen – kanske då med en större skadeverkan.

Skadebehandlingen sker i Skadegruppen samt i EIA-gruppen (El-, Instrument- och Automation). Slutsatser från behandlingen av inrapporterade skador används också i arbetet med framtagning av Rekommendationerna. Sodahuskommitténs arbete för att förbättra personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen vilar i stor grad på att incidenter och skador rapporteras till oss.

Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommitténs hemsida, under Skadegruppen/anmäl incident.

Stort tack!

David Good, sekreterare Sodahuskommitténs Skadegrupp
Kajsa Fougner, sekreterare Sodahuskommitténs EIA-grupp

Sidor