Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Välkomna FORCE!

2013-12-29

FORCE Technology har nu blivit medlemmar i Sodahuskommittén såsom ett för sodapannor ackrediterat kontrollorgan, deras representant är Tomas Öhman vid FORCE:s kontor i Umeå - Vi önskar dem varmt välkomna! Ragnar Stare

Särskilt allmänintresse "H"

2013-12-13

Skadegruppen har beslutat att införa en ny klassning för hur allmänintressant en incident är. Särskilt allmänintresse anges med bokstaven "H".

En skadas totala klassning består således av tre delear:

- Teknisk klassning (A, B, C, D, E samt I)

- Intresseklassning ("_" (inget) eller "H")

- Personskadeklassning ("_" (inget), P1 eller P2)

/David Good,

Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Sodahuskonferensen 2013

2013-11-18

De synpunkter som jag har hört angående Sodahuskonferensen 2013 är positiva. Sodahuskommitténs sekreterare Ragnar Stare höll en 20-minuter lång presentation om vad som har skett inom Sodahuskommittén det senaste året och även vad som är på "G". Om du inte var på plats kan du läsa presentationen här: SHK Presentation

/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Mailen tillfälligt ur funktion

2013-11-13

Då sodahuskommitten.se genomgått en uppdatering kommer mailen (info@sodahuskommitten.se) tillfälligt vara ur funktion under dagen. Vänligen återkom igen om ni inte hör något från oss. /Webmaster

Vem/vilka får nästa stipendium?

2013-09-19

Förra årets mottagare (år 2012/2013) av Sodahuskommitténs stipendium blev Pär Johansson, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå (Lövholmen) för hans Mobila övningsrigg. Nu är det öppet för att skicka in sin stipendieansökan för verksamhetsåret 2013/2014. Ansökan ska ha kommit in senast 2014-03-31. Läs mer under flik "STIPENDIUM".
/David Good, Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Sodahuskonferensen 2013

2013-09-19

Nu har anmälningen till Sodahuskonferensen 2013 öppnat. Sodahuskonferensen går av stapeln onsdagen den 13:e november på Stockholm Waterfront Congress Center. Läs programmet och gör din anmälan här: Sodahuskonferensen 2013
/David Good

Reparationssvetsning av kompoundtuber

2013-09-13

Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att genomföra en studie för att skapa en enhetlig praxis för reparationssvetsning av kompoundskiktet på kompoundtuber. I arbetsgruppen ingår medarbetare från DEKRA, Inspecta, Metso samt Andritz. Denna grupps första möte sker den 19:e november. För mer information kontakta Peter Viklund, peter.viklund@afconsult.com, 010-505 04 85.

Förändringar i certifieringsutbildningen för sodahusoperatörer

2013-09-03

Sodahuskommitténs utbildningsgrupp har under 2 års tid arbetat med att förändra och modernisera certifieringsutbildningen för Sodahusoperatörer.
Förändringarna består av:
• Certifieringsutbildning 2.0
• Införande av uppdatering av certifikatet vart 7:e år

För mer information , se vidare i flik utbildningsgruppen , eller kontakta Björn Lundgren (kontaktdata under samma flik)

Sidor