Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Ähh, bara mesar är rädda för lite risker!

2015-10-12

Sommaren 2015 påbörjades ett arbete angående Riskanalys Sodapanna. Syftet är att identifiera risker med sodahusdrift och hur dessa risker reduceras med Sodahuskommitténs Rekommendationer. Omfattningen gäller framförallt risker som i förlängningen kan leda till personskada. Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta gruppens samordnare Björn Lundgren på bjorn.lundgren@inspecta.com eller 070-385 40 67.

Pyssla om era sotblåsare!

2015-09-29

I Domsjös panna 8 uppstod en tubfläkning under en provtryckning. Tubfläkningen var vid en sotblåsargata i konvektionstubsatsen, nära sidoväggen där sotsblåsarna är monterade. Efterföljande utredning visade att orsaken var att sotångventilen stått och läckt vilket medförde att kondensat sprayade på tuberna i början på sotblåsningssekvensen. Bidragande orsak är antagligen även lågt tryck på spärrluft till sotaren. Domsjö hade tur att tubfläkningen skedde under en provtryckning varpå inga skador inträffade. Se även skada 2015-14 i skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Ett varningens finger för backventiler

2015-09-16

Vid en inspektion hösten 2014 upptäckte Mönsterås att backklaffarna i deras backventiler mellan den varma ekonomisern och ångdomen var skadade. I förlängningen skulle klaffarna kunna ha lossnat och blockerat matarvattenflödet till ångdomen. En lärdom är alltså om bruken väljer att ha dessa backventiler ska de också öppnas och inspekteras emellanåt för att undvika obehagliga överraskningar. Se även skada 2014-21 i skadebanken.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen”

Sodahuskonferens 2015

2015-08-28

Datumet för årets Sodahuskonferensen är ONSDAGEN den 11:e november. Platsen är som tidigare Stockholm Waterfront Congress Centre.
Läs mer på www.energiochindustridagarna.se.
/David Good

Viktigt meddelande från Sodahuskommitténs EIA-grupp!

2015-08-17

Vi arbetar med att kartlägga, förstå och att reducera antalet EIA-relaterade incidenter. Just nu har vi tyvärr väldigt få incidenter att arbeta med, men vi gissar att det fortfarande förekommer att dessa EIA-system spelar bruken ett spratt. Hjälp dig och dina kollegor att minska dessa problem och sänd in dina EIA-incidenter till oss för handläggning.
EIA=El, Instrument och Automation.
/EIA-gruppen genom Kajsa Fougner, 070-648 14 07, kajsa.fougner@afconsult.com

Var på din vakt angående ångledningen

2015-07-16

Mönsterås sodapanna är från 1996. De har genomfört beräkningar för att simulera var påfrestningarna på huvudångledningen är som högst. Vid dessa positioner har bruket ett flertal tillfällen låtit ta relikaprover för att studera krypning. Hittills inga napp. Vid höststoppet 2014 genomförde bruket egenkontroll av ångledningen ännu längre från pannan. Fem-etta! Sprickor och strukturförändringar medförde omedelbara svetsreparationer och andra åtgärder. Se även skada 2014-24.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Erfarenhetsträff Nödnedeldning

2015-06-24

Torsdagen den 10:e september ordnar Sodahuskommittén årets ERFA-träff. I år är temat Nödnedeldning.
Erfarenhetsträffen är på ÅF-HQ i Solna och är kostnadsfri för deltagarna. Varje bruk får dock betala resor samt logi.
Omkring 2-3 sodapanneoperatörer från varje bruk inbjuds att delta.
Se även: Inbjudan Erfarenhetsträff 2015
/Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Har ni också tubsprickor vid öppningarna för skyddstaksbalkarna?

2015-06-11

Man har upptäckt tubsprickor i Mönsterås sodapanna vid skyddstaksbalksgenomföringarna. Pannan är från 1996 och har kompoundtuber ända upp och förbi öppningarna till skyddstaksbalksgenomföringarna. Hösten 2014 upptäckte man sprickor i övre OCH nedre "gipen" på dessa öppningarna. Sprickorna gick genom kompoundskitktet OCH VIDARE IN I det underliggande kolstålet. Detta område har kanske aldrig noga inspekterats tidigare varpå ingen vet hur länge dessa sprickor har funnits. Se skada 2014-23.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor