Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Läckage på fallrör medför utökad provningsomfattning

2016-04-05

Under drift började det ånga och droppa om ett fallrör på Skärblackas panna. Vid tremetersnivån finns en klenare förbindelseledning mellan två av pannas fallrör. Vid ett av dessa T-stycken fanns det en svets som läckte. Svetsen är troligtvis från år 1997. Skärblacka kommer utöka kontrollerna av det externa rörsystemet för att om möjligt hitta sprickor innan de leder till läckage. Se även skada 2015-59.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Var uppmärksam med spolrobotar!

2016-03-23

I början på höstens revisionsstopp användes två spolrobotar för att göra rent i pannan på Vallvik. Den ena skadades i sin infästning under rengöringen utan att detta uppmärksammades varpå den troligtvis under flera timmar löpt amok inne i pannan. När personal gick in i pannan efter rengöringen kunde omfattande och djupa slagmärken noteras på väggtuberna. Stoppet blev inte förlängt på grund av detta, men delar av väggtuberna rekommenderas att bytas vid nästa större stopp. Se även skada 2015-48.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Exjobb om växellådor till sotblåsare.

2016-03-15

BillerudKorsnäs Gävle hade haft upprepade problem med snäckväxeln i sina Sotblåsare IK-SD. Våren 2013 genomförde två studenter på Högskolan i Gävle ett examensarbete för att analysera sotblåsarnas växellådor. Deras exjobbsrapport återfinns här: Haveriutredning Sotblåsare år 2013
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Passa på att träna engelska

2016-03-10

I mitten på 90-talet genomförde Sodahuskommittén ett arbete där nomenklaturen i sodapannan översattes till engelska. Detta dokument har levt ett tynande tillvaro tills nu. Rapporten heter 1997-1 och kan hittas på hemsidan under flik "Rapporter" samt här: Engelsk nomenklatur
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Återigen: Glöm inte bort matarvattenledningarna!

2016-03-01

Husums panna 8 drabbades av läckage från ett T-stycke på matarvattenledningen just före den kalla stålrörsekonomisern. Pannan eldas ner och T-stycket svetsrepareras varpå pannan tas i drift igen. Vid ett längre stopp ett par månader senare byttes detta T-stycke. Nu upptäcker man OMFATTANDE godsförtunningar på insidan av flera delar av matarvattenledningen. Godsförtunningarna beror på erosionskorrosion (eller kanske mer korrekt uttryckt flödesinducerad korrosion). Skadegruppen har noterat att det har förekommit godsförtunningar och läckor på matarvattenledningssystemet på flera anläggningar de senaste åren. Har du full koll på din egen anläggning? Om ni har ökat lasten i er sodapanna är ni i riskzonen för dessa skador. För mer information om denna skada se skadebanken 2015-26.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Sodapanneträffen 11:e maj hos Valmet

2016-02-24

Sodapanneträffen kommer arrangeras av Valmet i Göteborg onsdagen den 11:e maj. Förmiddagen spenderas som vanligt inomhus med olika presentationer. På eftermiddagen blir det rundvandring på Valmets område/verkstad samt besök på Mölndal Energi. Inbjudan Sodapanneträffen 2016
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Smältaläckage vid löphål

2016-02-23

Ett tag efter det årliga underhållstoppet hos Aspa uppträdde ett smältaläckage vid en löpränna. Smältan rann ut mellan löprännans infästning och pannväggen. Aspa upptäckte att de tre löprännorna inte hade blivit monterade med alla bultar/muttrar emot pannväggen som sig bör. På grund av detta blev bruket tvungna att elda ner, demontera löprännorna, rengöra tätningsytorna från stelnad smälta och slutligen återmontera löprännorna enligt korrekt procedur. Efter denna händelse har Aspa lagt till kontroll av löprännebultarna vid utcheckningen. Se även skada 2015-04.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Välkommen in med din stipendieansökan

2016-02-10

Sodahuskommittén har möjlighet att dela ut ett stipendium om max 20.000 kr till den/de som på förtjänstfullt sätt bidragit till att öka säkerheten eller kunskapen kring/om sodapannor eller återvinningsprocessen. Ansökningstiden är fram till sista mars. Hittills har tre stipendieansökningar inkommit. Läs mer på hemsidan under flik "Stipendium". Skicka in er ansökan till david.good@dekra.com och/eller kajsa.fougner@afconsult.com.
/David Good Sekreterare i Skadegruppen

Sidor