Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Jonbytesmassa på villovägar hos Iggesund

2016-05-09

En av dysorna efter matarvattenberedningens blandbäddsfilter hade omärkt lossnat vilket innebär att jonbytesmassa hade kunnat smita ut. Jonbytesmassan hade inte heller fångats upp i massafiltren utan kom ända fram till matarvattenpumparna. Detta uppdagades när matarvattenpumparnas filter på sugsidan sattes igen varpå de stoppades. Några av de åtgärder som Iggesund genomfört efter detta är att använda loctite för att fästa dysorna samt installerat nya massafångare. Se även skada 2014-30.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sprickor i kompoundskikt oväntat högt upp i pannan

2016-04-27

Under ett stopp upptäcktes sprickor i de båda mittersta tuberna i nedre ”gipen” på en båröppning. Pannan har kompoundtuber ända upp och förbi båröppningen. Sprickorna gick rakt igenom kompoundskiktet och vidare in i underliggande kolstål. Att sprickor går in i underliggande kolstål är mycket ovanligt när kompoundskiktet består av EN 1.4306/304L/3R12. Att sprickorna uppträder så högt upp i pannan gör händelsen ännu ovanligare.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Varning för gaser i elfilter!

2016-04-22

När man går in i ett elfilter i början på ett stopp så har det svalnat och ventilerats under flera timmar. Om man sedan genomför ombyggnationer under stoppet och provkör elfiltret i kallt tillstånd måste man passa upp! Efter provkörningen kan syrehalten vara låg i filtret samt finnas kvarvarande ozon. Se därför till att ventilera rejält och mät O2-halten innan någon kliver in igen.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

EIA-gruppens första H-skada (skada/incident klassad att den är av särskilt allmänintresse)

2016-04-18

BillerudKorsnäs Skärblacka har haft problem pga fel på kretskort för ProfiBus vid flera tillfällen. Detta har orsakat stopp i delar av fabriken, felaktiga värden i styrsystemet som i sin tur orsakat bland annat att lutsprutor startats av styrsystemet då sprutorna befann sig utanför pannan. Åtgärd: Omprogrammering av kretskort/ uppdatering firmware. Se även skada 2015-56.

Är detta ett fel som fler har märkt av?
/ Kajsa Fougner
Sekreterare i EIA-gruppen

Läckage på fallrör medför utökad provningsomfattning

2016-04-05

Under drift började det ånga och droppa om ett fallrör på Skärblackas panna. Vid tremetersnivån finns en klenare förbindelseledning mellan två av pannas fallrör. Vid ett av dessa T-stycken fanns det en svets som läckte. Svetsen är troligtvis från år 1997. Skärblacka kommer utöka kontrollerna av det externa rörsystemet för att om möjligt hitta sprickor innan de leder till läckage. Se även skada 2015-59.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Var uppmärksam med spolrobotar!

2016-03-23

I början på höstens revisionsstopp användes två spolrobotar för att göra rent i pannan på Vallvik. Den ena skadades i sin infästning under rengöringen utan att detta uppmärksammades varpå den troligtvis under flera timmar löpt amok inne i pannan. När personal gick in i pannan efter rengöringen kunde omfattande och djupa slagmärken noteras på väggtuberna. Stoppet blev inte förlängt på grund av detta, men delar av väggtuberna rekommenderas att bytas vid nästa större stopp. Se även skada 2015-48.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Exjobb om växellådor till sotblåsare.

2016-03-15

BillerudKorsnäs Gävle hade haft upprepade problem med snäckväxeln i sina Sotblåsare IK-SD. Våren 2013 genomförde två studenter på Högskolan i Gävle ett examensarbete för att analysera sotblåsarnas växellådor. Deras exjobbsrapport återfinns här: Haveriutredning Sotblåsare år 2013
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Passa på att träna engelska

2016-03-10

I mitten på 90-talet genomförde Sodahuskommittén ett arbete där nomenklaturen i sodapannan översattes till engelska. Detta dokument har levt ett tynande tillvaro tills nu. Rapporten heter 1997-1 och kan hittas på hemsidan under flik "Rapporter" samt här: Engelsk nomenklatur
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor