Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Protokoll från Sodapanneträffen på Valmet

2016-06-02

Onsdagen den 11:e maj anordnade Valmet i Göteborg Sodapanneträffen 2016. Nästan 75 deltagare var på plats. Förmiddagen spenderades i konferenslokal med föredrag av Valmets personal, Sodahuskommittén och brukspersonal. På eftermiddagen var det rundvandring dels i Valmets lokaler, men även på Mölndal Energi som har en väl fungerande BFB-panna från Valmet.
Protokollet återfinns här: Protokoll Sodapanneträffen 2016.
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor Sodapanneträffen 2016
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Har du koll på alla ventilerna?

2016-05-30

Hos Obbola stod oavsiktligt en 2-tums varmvattenventil öppen mellan lösartanken och grönlutspumpen. Bruket kan mäta densiteten på grönluten på flera olika sätt, men vid detta tillfälle mättes densiteten efter grönlutspumpen. Eftersom vattenventilen stod öppen och spädde ut grönluten före mätpositionen noterades inte att densiteten i själva lösartanken var betydligt högre än det uppmätta värdet. Tursamt nog upptäcktes det att ventilen stod öppen innan situationen hann bli riktigt allvarlig. Se även skada 2016-05.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Korroderat kompoundskikt uppe vid skyddstaksbalkarna

2016-05-23

Smurfit Kappa Piteå höjde kompoundnivån upp och förbi skyddstaksbalkarna år 2002. År 2009 noterades för första gången att kompoundskiktet var delvis bortkorroderat på isolersidan (mot gjutningen). Viss påsvetsning har skett de senaste åren, men nu har bruket tröttnat och kommer vid nästa stopp installera kompoundtuber med ett yttre skikt i alloy 625 istället för den tidigare EN 1.4306/SS 2352/304L/3R12 – legeringen. Se även skada 2015-62.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

And the winner is…

2016-05-16

...are Patrik Österlund och Tomas Lundberg från SmurfitKappa Piteå. Även detta års stipendium tilldelas ett projektarbete från certifieringsutbildningen. Patrik och Tomas har genomfört ett arbete för att använda frekvensomriktare för att styra matarvattenpumparna. Besparingen på el kan vara uppåt 100-tusen kr per år. Stipendiet delades ut vid Sodapanneträffen den 11:e maj på Valmet i Göteborg. Projektarbetet ligger på hemsidan under flik Utbildningsgruppen.

Jonbytesmassa på villovägar hos Iggesund

2016-05-09

En av dysorna efter matarvattenberedningens blandbäddsfilter hade omärkt lossnat vilket innebär att jonbytesmassa hade kunnat smita ut. Jonbytesmassan hade inte heller fångats upp i massafiltren utan kom ända fram till matarvattenpumparna. Detta uppdagades när matarvattenpumparnas filter på sugsidan sattes igen varpå de stoppades. Några av de åtgärder som Iggesund genomfört efter detta är att använda loctite för att fästa dysorna samt installerat nya massafångare. Se även skada 2014-30.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sprickor i kompoundskikt oväntat högt upp i pannan

2016-04-27

Under ett stopp upptäcktes sprickor i de båda mittersta tuberna i nedre ”gipen” på en båröppning. Pannan har kompoundtuber ända upp och förbi båröppningen. Sprickorna gick rakt igenom kompoundskiktet och vidare in i underliggande kolstål. Att sprickor går in i underliggande kolstål är mycket ovanligt när kompoundskiktet består av EN 1.4306/304L/3R12. Att sprickorna uppträder så högt upp i pannan gör händelsen ännu ovanligare.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Varning för gaser i elfilter!

2016-04-22

När man går in i ett elfilter i början på ett stopp så har det svalnat och ventilerats under flera timmar. Om man sedan genomför ombyggnationer under stoppet och provkör elfiltret i kallt tillstånd måste man passa upp! Efter provkörningen kan syrehalten vara låg i filtret samt finnas kvarvarande ozon. Se därför till att ventilera rejält och mät O2-halten innan någon kliver in igen.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

EIA-gruppens första H-skada (skada/incident klassad att den är av särskilt allmänintresse)

2016-04-18

BillerudKorsnäs Skärblacka har haft problem pga fel på kretskort för ProfiBus vid flera tillfällen. Detta har orsakat stopp i delar av fabriken, felaktiga värden i styrsystemet som i sin tur orsakat bland annat att lutsprutor startats av styrsystemet då sprutorna befann sig utanför pannan. Åtgärd: Omprogrammering av kretskort/ uppdatering firmware. Se även skada 2015-56.

Är detta ett fel som fler har märkt av?
/ Kajsa Fougner
Sekreterare i EIA-gruppen

Sidor