Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Utblåsningsledningar är lömska

2017-02-21

Mönsterås upptäckte att utblåsningsledningen efter en säkerhetsventil var allvarligt korroderad. Det är lätt att komma ihåg att ett tryckbärande rörsystem ska kontrolleras och underhållas. Ett utblåsningsrörsystem som sällan eller aldrig används är lättare att missa. Extra viktigt är detta naturligtvis om utblåsningsledningarna går inne i sodahuset. Att inspektera dem och sedan genomföra fullskaletest emellanåt är att rekommendera. Se även skada 2016-32 i skadebanken.
/David Good – Skadegruppens Sekreterare

Tubinbuktningar är inte alltid intryckningar

2017-02-08

När man går in i sodapannor vid stopp påträffas ibland intryckningar på tuberna. Intryckningarna kan härröra från t.ex. ställningsbygge eller montage. I BillerudKorsnäs Gävle SP5 noterade man hösten 2016 ett antal inbuktade tuber på näsans ovansida. Bedömningen var att det rörde sig om intryckningar, men för säkerhets skull genomfördes kontroll av godstjockleken. Det visade sig det var godsavgång med allvarlig förtunning. Som lägst uppmättes godstjockleken till 0,76 mm! Se även skada 2016-35.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sodapanneträffen 2017!

2017-01-20

Värö kommer att stå värd för Sodapanneträffen 2017. Träffen kommer att genomföras tisdagen den 13:e juni. Inbjudan mailades ut till brukens kontaktpersoner den 2:a februari samt återfinns här: Inbjudan Sodapanneträffen 2017 Värö.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Löprännestudien klar!!

2017-01-02

Sodahuskommittén har under 2016 genomfört en studie om löprännor. Målet har varit att identifiera bättre respektive sämre utföranden av löprännor. Studien ligger som Rapport 2016-2 i flik "Rapporter". Har du synpunkter eller kompletteringar: skicka dessa till mig så kan jag uppdatera rapporten.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen
david.good@dekra.com

Smutsplugg i snabbtömningsledning

2016-12-15

I början på årsstoppet genomförde BillerudKorsnäs Gävle ett test av snabbtömningssystemet på SP4. Det uppdagades att det var en smutsplugg i en av de tre snabbtömningsledningarna och försöket fick avbrytas. Rören rengjordes under stoppet. Nästa år kommer ett nytt försök genomföras. Se även skada 2016-22.
/David Good – Skadegruppens sekreterare.

Tvättvatten in i pannan på grund av pluggad dräneringsledning

2016-12-07

I början på varje stopp väntar BillerudKorsnäs Gävle 15 timmar innan de börjar vattentvätta eldstaden. De tjuvstartar dock tvättningen av primär- och sekundärluftförvärmaren eftersom det finns en vattenavskiljare med dräneringsledning före pannan. Men det visade sig att dräneringsledningen var pluggad av nedfallande rostflagor från luftkanalen, trots att diametern var 150 mm. Vattnet kunde därför fortsätta ända till eldstaden. Tursamt nog fanns ingen smältasjö kvar varpå ingen olycka hände denna gång, men det förekommer att luftförvärmarna tvättas under linjestopp då pannan är full av smälta. Se även skada 2016-21 i skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Beskrivning av ”Skadegruppsslide”

2016-12-02

Under år 2016 har skadegruppen lagt till en ”Skadegruppsslide” som bilaga till skadorna i Skadebanken. Skadegruppssliden är egentligen en skaderesumé med en eller flera bilder för att bättre beskriva vad skadan handlar om. Skadegruppsliden är utdrag från PowerPoint-filen som visas under skadegruppmötena. Om du kommer på ett bättre ord - hör gärna av dig.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Problem med löprännor: Ingen dagslända

2016-11-23

Under 2016 genomför Sodahuskommittén en löprännestudie. I samband med detta arbete påträffades föredrag från Sodahuskonferenserna 1974 och 1975 om löprännor. En del är fortfarande sig likt. Läs mer under rapporter/Övriga dokument eller här: Löprännor: Utdrag från Sodahuskonferenserna 1974 och 1975.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor