Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Korroderat kompoundskikt uppe vid skyddstaksbalkarna

2016-05-23

Smurfit Kappa Piteå höjde kompoundnivån upp och förbi skyddstaksbalkarna år 2002. År 2009 noterades för första gången att kompoundskiktet var delvis bortkorroderat på isolersidan (mot gjutningen). Viss påsvetsning har skett de senaste åren, men nu har bruket tröttnat och kommer vid nästa stopp installera kompoundtuber med ett yttre skikt i alloy 625 istället för den tidigare EN 1.4306/SS 2352/304L/3R12 – legeringen. Se även skada 2015-62.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

And the winner is…

2016-05-16

...are Patrik Österlund och Tomas Lundberg från SmurfitKappa Piteå. Även detta års stipendium tilldelas ett projektarbete från certifieringsutbildningen. Patrik och Tomas har genomfört ett arbete för att använda frekvensomriktare för att styra matarvattenpumparna. Besparingen på el kan vara uppåt 100-tusen kr per år. Stipendiet delades ut vid Sodapanneträffen den 11:e maj på Valmet i Göteborg. Projektarbetet ligger på hemsidan under flik Utbildningsgruppen.

Jonbytesmassa på villovägar hos Iggesund

2016-05-09

En av dysorna efter matarvattenberedningens blandbäddsfilter hade omärkt lossnat vilket innebär att jonbytesmassa hade kunnat smita ut. Jonbytesmassan hade inte heller fångats upp i massafiltren utan kom ända fram till matarvattenpumparna. Detta uppdagades när matarvattenpumparnas filter på sugsidan sattes igen varpå de stoppades. Några av de åtgärder som Iggesund genomfört efter detta är att använda loctite för att fästa dysorna samt installerat nya massafångare. Se även skada 2014-30.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sprickor i kompoundskikt oväntat högt upp i pannan

2016-04-27

Under ett stopp upptäcktes sprickor i de båda mittersta tuberna i nedre ”gipen” på en båröppning. Pannan har kompoundtuber ända upp och förbi båröppningen. Sprickorna gick rakt igenom kompoundskiktet och vidare in i underliggande kolstål. Att sprickor går in i underliggande kolstål är mycket ovanligt när kompoundskiktet består av EN 1.4306/304L/3R12. Att sprickorna uppträder så högt upp i pannan gör händelsen ännu ovanligare.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Varning för gaser i elfilter!

2016-04-22

När man går in i ett elfilter i början på ett stopp så har det svalnat och ventilerats under flera timmar. Om man sedan genomför ombyggnationer under stoppet och provkör elfiltret i kallt tillstånd måste man passa upp! Efter provkörningen kan syrehalten vara låg i filtret samt finnas kvarvarande ozon. Se därför till att ventilera rejält och mät O2-halten innan någon kliver in igen.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

EIA-gruppens första H-skada (skada/incident klassad att den är av särskilt allmänintresse)

2016-04-18

BillerudKorsnäs Skärblacka har haft problem pga fel på kretskort för ProfiBus vid flera tillfällen. Detta har orsakat stopp i delar av fabriken, felaktiga värden i styrsystemet som i sin tur orsakat bland annat att lutsprutor startats av styrsystemet då sprutorna befann sig utanför pannan. Åtgärd: Omprogrammering av kretskort/ uppdatering firmware. Se även skada 2015-56.

Är detta ett fel som fler har märkt av?
/ Kajsa Fougner
Sekreterare i EIA-gruppen

Läckage på fallrör medför utökad provningsomfattning

2016-04-05

Under drift började det ånga och droppa om ett fallrör på Skärblackas panna. Vid tremetersnivån finns en klenare förbindelseledning mellan två av pannas fallrör. Vid ett av dessa T-stycken fanns det en svets som läckte. Svetsen är troligtvis från år 1997. Skärblacka kommer utöka kontrollerna av det externa rörsystemet för att om möjligt hitta sprickor innan de leder till läckage. Se även skada 2015-59.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Var uppmärksam med spolrobotar!

2016-03-23

I början på höstens revisionsstopp användes två spolrobotar för att göra rent i pannan på Vallvik. Den ena skadades i sin infästning under rengöringen utan att detta uppmärksammades varpå den troligtvis under flera timmar löpt amok inne i pannan. När personal gick in i pannan efter rengöringen kunde omfattande och djupa slagmärken noteras på väggtuberna. Stoppet blev inte förlängt på grund av detta, men delar av väggtuberna rekommenderas att bytas vid nästa större stopp. Se även skada 2015-48.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor