Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Oväntade sprickor/korrosion på påsvetsade löphålstuber, alloy 625

2019-02-07

Vid det ordinarie årsstoppet kunde Husum notera att löphålstuberna på ett av de fem löpöppningarna i TP8 hade sprickor. Tuberna var spiralpåsvetsade i fabrik och inmonterade bara året innan. Sprickorna var mellan de individuella strängarna. Bruket slipade försiktigt ner sprickorna, men det visade sig gå ända ner till kolstålet varpå bruket beslöt att hela löpöppningen byttes. Se även skada 2018-22 i skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sprucken svets på omrörare ledde till grönlutsläckage

2019-01-31

Lösartanken i Gruvön har fyra sidohängda omrörare. Varje årsstopp tas två av dem ut för service och kontroll. Under drift uppstod en litet grönlutsläckage från en av omrörarna. Det slutade inte bättre än att bruket fick elda ner och demontera omröraren. Det visade sig att den stora cirkulära svetsen som håller hela omröraren hade spruckit i flänssvetsen. Uppåt halva diametern var sprucken. Gruvön kommer introducera penetrantundersökning av svetsen i deras serviceprogram. Se även skada 2018-17 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Workshop om AFS 2017:3!

2019-01-21

Hej!

Sodahuskommitténs medlemsföretag inbjuds härmed till en workshop om AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Dagen är under enkla former en samling för erfarenhetsutbyte kring frågeställningar och arbetssätt som blivit aktuella med anledning av AFS 2017:3. Vi kommer att få lyssna till exempel på hur några delar av AFS’en hanteras från t ex Smurfit Kappa och Södra.

Det kostar inte att delta i workshopen men respektive medlemsföretag står för resa och eventuellt boende för sina deltagare.

Mången hälsning, mycket välkomna!
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs ERFA-dag 2019 - Save the date...

2018-10-22

Hej!

Sodahuskommitténs ERFA-dag kommer att äga rum torsdag 31 januari 2019 i ÅF-huset i Solna. Temat är erfarenheter av eldning av svaga gaser, starka gaser, imgaser och metanol i sodapannan.
Deltagande i ERFA-dagen är kostnadsfritt för medlemsföretagen.

Inbjudan med alla detaljer kommer snart!

Mången höst-hälsning,
Björn Lundgren (Kiwa Inspecta Technology) och Kajsa Fougner (ÅF Industry, Sodahuskommitténs sekreterare)

Massafibrer i matarvattnet till sodapannan

2018-09-17

Hos Skärblacka uppstod en situation när fördelningen av högtrycksångan upphörde på grund av problem med styrsystemet varpå ångnäten i fabriken blev trycklösa. Kokeri-1 körde vidare ett tag innan de stoppade. Under denna tid hann ändå syrgasblekt massa gå ut i ångnäten när pumptrycken var högre än ångtrycket. Mycket av fibrerna följde med när utväxlingar skedde på grund av hög ledningsförmåga på kondensaten, men en del fiber blev rentvättade och följde med till matarvattenbehandling. Det mekaniska filtret var av modell precoatfilter och hade tappat massorna som ska ligga på varför inget fungerande filter fanns. Till slut letade sig fiber ända till fram till silar före matarvattenpumparna. De båda matarvattenpumparna stannades växelvis för rengöring flera gånger innan faran var över. Skärblacka kommer hålla ännu bättre koll på var fiber kan komma in kondensatsystemet än tidigare. Kan det var läge att fundera ett varv till på hur fiber kan smita in mot matarvattenpumparna även hos andra bruk? Se även skada 2018-07.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Brusten brännlutsslang orsakade personskada på en operatör

2018-09-04

Under pannuppstart stod två personer vid en av lutsprutorna på Vallviks panna. De hade precis bestämt sig för att stänga av lutsprutan och vänt sig bort. I detta ögonblick spricker slangen för brännluten och en av personerna får brännlut på nacken vilket renderade en sjukskrivning på två veckor innan han blev fysiskt återställd. Den andra personen lyckades stänga av brännlutstillflödet. Slangen som gick sönder var flera år gammal. Bruket kommer i fortsättningen byta slang betydligt oftare. Se även skada 2018-10.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Ny rapport angående pluggning

2018-08-28

Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp har arbetat fram en rapport för "Pluggning av tuber och tubhål i domar och lådor". Rapporten innehåller tips och tänkvärdheter på hur man bör resonera vid pluggningsarbeten. Rapporten ligger som Rapport 2018-1 under flik "Rapporter".
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Protokoll från Sodapanneträffen på Domsjö Fabriker

2018-08-16

Äntligen ligger protokollet upp från Sodapanneträffen 2018 uppe på hemsidan.
Protokollet återfinns här: Protokoll SPT 2018
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor SPT 2018
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Sidor