Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sodahuskommitténs stipendium 2018

2018-01-16

Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Passa på att skicka in eget förslag eller att tipsa någon annan. Se vidare flik ”Stipendium” på öppna hemsidan.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Sodapanneträffen 2018 hos Domsjö Fabriker 15:e maj

2017-12-21

Sodapanneträffen 2018 kommer att genomföras tisdagen den 15:e maj på Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Förmiddagen kommer spenderas på konferensanläggning inne i Örnsköldsvik. På eftermiddagen är det bruksbesök på Domsjö Fabriker samt besök på Övik Energi. Inbjudan mailades ut till brukens kontaktpersoner 18:e januari samt återfinns här: Inbjudan Sodapanneträffen 2018 Domsjö Fabriker.
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Tryckförändringar och annat som kan störa säkerhetsventiler

2017-10-24

Mönsterås fick problem med en av sina tre tillsattsbelastade säkerhetsventiler på utgående ångledning. Den öppnade och stängde flera gånger tills den slutligen skar i öppet läge. Med känsligare mätinstrument kunde Mönsterås konstatera att de hade tryckförändringar på 1,5-1,8 bar uppåt 15ggr per sekund vid pressostaterna i styrskåpet för ventilerna. Tryckförändringarna var tillräckligt stora för att öppna och stänga säkerhetsventilen med lägst inställt öppningstryck. Dessa tryckvariationer kan enligt leverantören bero på stumfyllda impulsledningar, där kondensatet förstärker små tryckvariationer i ångledningen och ger upphov till vätskeslag i impulsledningarna till styrskåpet för ventilerna. Se även skada 2016-31.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Varning för skador orsakade av spolrobotar

2017-10-18

I början på Värös årliga stopp genomfördes högtryckstvättning med spolrobot i ugnen. När man kom in i den rena ugnen såg man omfattande slagskador på en av väggarna i primärluftnivån. Det var spolroboten som hade deformerat tuberna så illa att omkring 45 tuber kommer bytas vid efterföljande större stopp. Se även skada 2017-09.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Förtunnade snabbtömningsledningar ovan tak

2017-10-12

Husum upptäckte korrosion på två kolstålssnabbtömningsledningar ovan tak på sin mindre panna TP6 från år 1989. Det hade inte gått hål på ledningarna, men halva godstjockleken hade försvunnit. Kan även ert bruk ha ledningar med liknade omständigheter som behöver omsorg? Se även skada 2017-12.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Nygammal korrosionsrapport 1993-2

2017-10-03

Nu ligger Rapport 1993-2 Korrosion i Sodahus under fliken Rapporter på hemsidan.
Eftersom mycket har hänt med Word sedan 1993 har graferna blivit deformerade. Den ligger i två versioner. Dels en version som är pdf:ad från worddokumentet med något deformerade grafer. Den ligger också som en ren Inscanning av pappersrapporten.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2017

2017-09-28

Nu är anmälan till Sodahuskonferensen 2017 öppen. Sodahuskonferensen genomförs onsdagen den 8:e november 2017 på Stockholm Waterfront Congress Center. Mer information om Energi och Industridagarna finns här: www.energiochindustridagarna.se.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

En sodapanna visar sina krafter

2017-09-22

Ett av Sodahuskommitténs medlemsbruk har fångat ett smältagenombrott på film. Smältan har brutit igenom mellan pannbotten och sidoväggen. Smältan rinner ner på golvet under pannan innan den får kontakt med vatten i golvkanaler vilket resulterar i explosioner. En informativ film både för den egna personalen samt för att visa entreprenörer som ska vistas i pannhuset. Filmen återfinns här: Smältagenombrott och explosion
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sidor