Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Nytt datum och plats för Sodahuskonferensen 2020!

2020-07-09

På grund av Covid-19 är Sodahuskonferensen flyttad till tisdagen 1:a december 2020. Även platsen är ny dvs på AFRY:s huvudkontor i Solna. OBS att det bara kommer att vara Sodahuskonferens denna dag, inga andra parallella konferenser. Se vidare här:
Sodahuskonferensen 2020
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Högtrycksångledning som flyttat sig 1 dm.

2020-03-31

Vid rondering i pannhuset under normal drift noterades att högtrycksångledningen från sodapannan inte befann sig i sitt normala läge. Efter ytterligare kontroller kunde det konstateras att ledningen hade flyttat sig cirka 10 cm vertikalt uppåt. Beslut tog att köra vidare fram till nästkommande vattentvätt. Vid tvättstoppet avisolerades en fixeringspunkt och då kunde det konstateras att rörledningen glidit i fixeringspunkten och kärvade i glidstöd som var för tighta mot sekundärsmidet. Det fanns bara stoppklackar på ovansidan av fixeringen. Bruket ordande så att ledningen kunde röra sig samt svetsade in 6 stoppklackar in på undersidan efter att ledningen återställts till sin ursprungliga position. Se vidare Skada 2019-23 i skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodapanneträffen 2020 inställd tills vidare

2020-03-17

På grund av coronaspridningen ställer Billingsfors och Sodahuskommittén in den planerade Sodapanneträffen hos Billingsfors 28:e maj. I nuläget kan vi inte avgöra om Sodapanneträffen 2020 kan genomföras i höst eller inte alls.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Välkomna till Sodapanneträffen i Billingsfors 28:e maj!

2020-02-05

Torsdagen den 28:e maj kommer årets Sodapanneträff gå av stapeln med Billingsfors Bruk som värd. Förmiddagen spenderas på Baldersnäs Herrgård och på eftermiddag blir det bruksbesök.
Välkomna!
Inbjudan: Inbjudan Sodapanneträffen 2020 Billingsfors .
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Läckande ventil före ångkylningsdysa hos Skärblacka

2019-12-16

Mellan primär och sekundäröverhettaren finns en station för ångkylning på vardera sidan av pannan med dolezalkylare, reglerventil och dysa för insprutning. Under våren började reglerventilen på ena sidan läcka igenom vatten så smått till insprutningsdysan. Efter fem månader hade läckaget blivit så stort så bruket inte kunde köra vidare eftersom det fanns risk för att vatten kom fram till sekundäröverhettaren varför pannan eldades ner. Vid efterföljande ventildemontering upptäcktes att vatten läckt igenom mellan ventilhus och säte varpå sätet i ventilen hade börjat lossna. Se även skada 2019-17 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Korroderade rör ovanför taket

2019-12-06

Under drift kontrollerade Husum startångledningarna och snabbtömningsledningarna på taket på sina pannor. Husum fann att startångledningen på TP8 hade en fläkning före ljuddämparen. Snabbtömningsledningarna var också korroderade, men dock utan hål. Rören åtgärdades. Se även skada 2019-15 i Skadebanken.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Fläkt tjocklutsledning före superkoncentratorn

2019-10-29

Under tvätt av superkoncentratorn i indunstningslinjen 2 fläktes plötsligt tjocklutsledningen före superkoncentratorn. Det visade sig att det hade byggs upp en invändigt tryck om cirka 24 bar på grund av ångtracing och stängda ventiler vid tvättningscykeln. Ledningsdata: DN200, PN16 med nominell tjocklek 2,5 mm. På grund av invändigt korrosion/erosion ned till cirka 1,5 mm och det alltför höga trycket fläktes ledningen.
Se även Skada 2018-23.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Korrosion och godsförtunning vid sotblåsaranslutning mot pannan

2019-08-27

En sotblåsare på sodapannan hos Munksund bröts plötsligt av vid vägginfästningen. Som tur var ramlade sotblåsaren bara ner några dm innan den lade sig tillrätta på en isoleringsurholkning. En väggplåt hade förtunnats genom korrosion tills den brast varpå sotblåsaren ramlade loss. Sådana här skador kommer oväntat då man för det första inte tänker på att de överhuvudtaget kan ske samt de är svåra att upptäcka då isolering kan täcka kolstålsdelar. Se även skada 2017-36.
/David Good - Skadegruppens sekreterare

Sidor