Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Tankar om en lagom vattentemperatur vid provtryckning

2021-05-11

Vissa pannägare önskar att provtryckning ska ske med varmt vatten för att snabbt komma i drift efter provtryckningen. Å andra sidan är höga vattentemperaturer en fara för de människor som skulle kunna få på sig vattnet vid en tubläcka/tubfläkning. Läs mer om avvägningarna i Rapport 2021-2.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Läcka i ventilhus för matarvatten (Sodahuslarm med normal nedeldning)

2021-03-30

Under drift noterade operatören på Korsnäs sodapanna 4 en avvikelse mellan matarvattenflöde och ångflöde. Vid rondering upptäcktes ett vattenläckage i reglerventilen för matarvattnet. Sodahuslarmet aktiverades och pannan eldades ner normalt. Efterföljande undersökning visade att ventilhusets gods hade förtunnats på grund av erosionskorrosion. Tursamt nog fanns en begagnad ventil att tillgå som kunde monteras in provisoriskt. Se även skada 2020-19 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sök gärna Sodahuskomitténs Stipendium

2021-03-15

Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Den maximala prissumman är 20.000 kr som fördelas mellan vinnande stipendiater.
/David Good – Skadegruppens Sekreterare

Erosionskorrosion i matarvattenledningar

2021-03-03

Husums panna 8 har haft problem med erosionskorrosion i sina matarvattenledningar ett flertal gånger de senaste åren. För att kontrollera befintlig status genomförde bruket under drift en digitalröntgenundersökning av matarvattenledningar på pannan. Ett 30-tal positioner kontrollerades och sex uppvisade spår av erosionskorrosion varpå de byttes. Se även skada 2020-18 i Skadebanken.
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Rapport om ”Matarvatten och korrosion”

2021-01-18

Sodahuskommittén har genom Fredrik Bruno gjort en sammanställning om kunskapsläget beträffande korrosionsskador i främst matarvattensystemet. Den behandlar sådana ämnen som erosionskorrosion i matarvattenledningarna och sprickbildningen i matarvattentankar. Den går också igenom vad man vet om hur korrosionsskyddet fungerar i temperaturområdet mellan 100oC och 200oC och hur det skiljer sig från det korrosionsskydd man har på vattensidan när pannan är uppe i driftstemperatur. Sammanställningen ligger som Rapport 2021-1.

Om tryckkontroll och kontrolltryck

2021-01-18

Sodahuskommittén och Sandvik Materials Technology AB har gemensamt och med stöd från ÅFORSK undersökt hur en tryckkontroll av enkla rörskarvar kan upptäcka de eventuella svetsfel som skulle ha kunnat insmyga sig och som inte upptäckts vid den oförstörande provningen – läs ”röntgenkontrollen”.

Vi har genom Sandvik Materials Technology låtit tillverka provtuber, där vi medvetet har introducerat en del grova svetsfel i lagda rundskarvar. Dessa provtuber har sedan pumpats upp till väldigt höga tryck, så höga att de exploderat. Fläkningarna av dessa tuber har dock inte berörts av svetsfelen, utan de har inträffat på orörda delar intill rundskarvarna. Läs mer i Rapport 2019-4 och i Rapport 2020-1. Forskningsresultaten har även redovisats i en artikel i tidningen Svetsen, se under flik ”Övriga rapporter”.

Glöm inte bort att inspektera era lösartankar

2020-12-17

Från Husums panna TP8 verkade det läcka grönlut under drift. Personalen undersökte och avisolerade delar av manteln, men inget konstigt kunde noteras. När det var dags för stoppet ett tag senare genomförde Husum en noggrann rengöring av insidan. Det visade sig att det blivit ett hål i botten på lösartanken där grönlut kunde smita ut. Först hade gjutningen på botten försvunnit. Därunder hade en tjock kolstålsplåt korroderat bort. Även underliggande fundament hade skador på upp till ett par decimeters djup varigenom grönlut läckte ut. Tankens väggar är dock i rostfri legering och oskadad. Se även skada 2020-09 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Tubläcka i lutspruteöppning medförde nödnedeldning

2020-10-19

Under drift upptäckte operatörer på Östrand en läcka vid en av lutspruteöppningarna varpå pannan nödnedeldades. Vid efterföljande inspektion fann bruket ett hål på en av tuberna i öppningen. Troligtvis hade lutvaggan varit sned-/felinställd, men hur vaggan var monterad hann aldrig dokumenteras i ivern att komma åt det upptäckta hålet. Hur som helst har klackar monterats på lutsprutorna för att undvika felmontage i framtiden. På andra tuben i öppningen fanns en sekundärskada där det rostfria skiktet hade korroderat bort och kolstålet exponerades. Den läckande tuben byttes, men området med det exponerade kolstålet reparerades med påsvetsning. Se även skada 2020-07 i Skadedatabasen.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sidor