Examensarbete

Här samlar vi både studenter som vill exponera sig för att genomföra examensarbete och brukens förslag på passande examensarbete. Bruk måste inte själva känna att de "måste" handleda en ex-jobbare bara för att de har framfört ett förslag. Det kan mycket väl vara så att ett annat bruk även tycker att ex-jobbsförslaget är intressant och kan ställa upp med handledning. Uppslag från bruken och intresserade studenter kan maila in sina idéer till david.good@dekra.com för uppladdning på denna hemsida. David Goods telefonnummer är 010-455 17 54.

Förslag till examensarbeten:
Sodahuskommittens medlemmar upplever att det har blivit ökad godsavgång på det rostfria skiktet vid löpöppningar de senaste åren. Ökad torrhalt på brännluten, högre temperatur på brännluten och multilevel luftsystem har medfört att löpöppningar har fått "ta mer stryk" än tidigare år. Så vitt Sodahuskommittén känner till har ingen tagit ett helhetsgrepp och studerat denna process.

I examensarbetet kan tänkas ingå:
- Litteraturstudier
- Kontakt med de olika bruken för att få in brukens erfarenheter
- Sammanställa och analysera den inkomna informationen
- Finns det konstruktioner på löpöppning/löpränna som är mer/mindre utsatt för skador.
- Hur spelar materialet på tuberna in i skadebilden?

Om du kan tänka dig att genomföra ett examensarbete inom detta område ta kontakt med david.good@dekra.com tel: 010-455 17 54 eller Kristian Rosenqvist 010-505 40 48, kristian.rosenqvist@afry.com så kan vi diskutera och anpassa omfattningen för att förhoppningsvis kunna hitta ett upplägg som både du och Sodahuskommittén finner attraktivt.