Vi söker ex-jobb

Vi är intresserade av examensarbete inom Sodahuskommitténs verksamhetsområde:

Förnärvarande finns inga teknologer/studenter som har anmält sitt intresse för att genomföra ett examensarbete inom Sodahuskommitténs verksamhetsområde. Tveka inte att skicka in ditt CV/studieinriktning till david.good@dekra.com så lägger vi in dig här.

David Good, 010-455 17 54