Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Fortsatt kompoundarbete

2015-03-11

Sodahuskommittén fortsätter nu sitt arbete med rekommendationer för svetsreparation av kompoundtuber. För tillfället pågår en erfarenhetsinsamling kring reparationsarbeten på det höglegerade Sanicro 38 för att komplettera tidigare rapport som behandlade den vanligaste kompoundtuben 3R12/4L7/16Mo3. Mot slutet av året ska det nya arbetet vara klart och precis som i tidigare etapp består arbetsgruppen av medarbetare från DEKRA, Inspecta, Valmet och Andritz.

Brukens erfarenheter av svetsreparation av Sanicro 38, liksom era synpunkter och åsikter kring de befintliga rekommendationerna för standartuben 3R12 mottages tacksamt! För mer information kontakta Peter Viklund, peter.viklund@dekra.com, 010-455 17 56.

Sodapanneträffen 20:e maj hos Vallvik

2015-02-11

Onsdagen den 20:e maj kommer Sodapanneträffen att genomföras med Vallviks Bruk som värd. Vi hoppas ni har möjlighet att delta. Anmälningar tas emot redan nu och fram till 20:e april. Se även: Inbjudan Sodapanneträffen 2015
/Vallviks Bruk och Sodahuskommittén

Vad önskar ni?

2015-01-16

Sodahuskommittén driver verksamhet med bland annat Rekommendationsarbete, Sodapanneträffen, Erfarenhetsträffar och Skadehantering.
Vår pengapott rymmer till viss del vidare studier. Har ni på ert bruk några idéer på ämnen/studier som skulle vara till stöd för er? Hör av er till Sekreteraren Kajsa Fougner på 010-505 55 48 eller kajsa.fougner@afconsult.com så kanske det går att resonera sig fram till en lämplig omfattning. Eftersom nästa årsmöte är den 23:e april 2015 där budgeten kommer fastställas önskar vi era förslag i god tid dessförinnan. /Kajsa Fougner - Sekreterare i Sodahuskommittén

Är det verkligen på detta viset?

2014-12-11

Hittills under 2014 har bruken rapporterat in 16 incidenter till skadegruppen. Under hela 2013 rapporterades det in 24 incidenter. Eftersom ingen ny panna har tagits i bruk under året så har medlemmarnas pannbestånd åldrats i genomsnitt ett år. Åldrande utrustning borde i genomsnitt leda till fler incidenter. Då borde det snarare bli fler incidenter till Skadegruppen, eller??
Fler incidenter tas tacksamt emot till Skadegruppen! Se vidare under flik ”Skadegruppen” för incidentanmälningsblankett.
Tack på förhand för er insats.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Cisterner är stora - men klena

2014-11-25

Under hösten 2013 sög Östrand ihop taket på sin grönlutscistern. Ingen människa skadades, men händelsen påminner oss om att inte glömma att detta kan inträffa om man inte "håller tungan i rätt mun".
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

ERFA träff 2014: Larmhantering

2014-11-10

Onsdagen den 22:a oktober samlades ett drygt 20-tal personer från 11 olika bruk i Sverige för att disskuttera larmhantering och i synnerhet A-Larm. Som vanligt var denna ERFA-träff uppskattad och gav deltagarna och sekretariatet viktiga insikter. Läs hela protokollet som Rapport 2014-4 under flik "RAPPORTER".

/Kajsa Fougner

SHK på besök i Finland

2014-11-06

Den 30 oktober genomförde finska Sodahuskommittén den finska Sodahuskonferensen. Jag deltog från oss i svensk norska Sodahuskommittén och presenterade kommitténs verksamhet 2013 - 2014. Roligt att notera ett det finns ett stort intresse för Sodahuskommitténs rekommendationer i sådana här sammanhang! På bilden pratar Markus Nieminen från finska Sodahuskommittén.

/Kajsa Fougner, Sekreterare i Sodahuskommittén

Rapport om kompoundtubsreparation

2014-09-22

Nu har arbetsgruppen som arbetat med tumregler för svetsreparationer av kompoundtuber levererat sin rapport. Rapportnumret är 2014-3 och återfinns under flik "Rapporter".

Sidor