Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Rapport om kompoundtubsreparation

2014-09-22

Nu har arbetsgruppen som arbetat med tumregler för svetsreparationer av kompoundtuber levererat sin rapport. Rapportnumret är 2014-3 och återfinns under flik "Rapporter".

Kajsa Fougner efterträder Ragnar Stare inom SHK

2014-09-19

Ragnar Stare kommer att sluta på ÅF och därför även som sekreterare i Sodahuskommittén. Med omedelbar verkan tar Kajsa Fougner, ÅF i Karlstad, över som sekreterare. Kajsa har ett förflutet med 15 års erfarenhet från bland annat Skoghall och Korsnäs. Ragnar kommer under en period finnas tillgänglig för att lämna över så detta inte drabbar medlemmarna.

 

Ragnar hälsar: ”Det är med blandade känslor jag lämnar ÅF och Sodahuskommittén. Jag känner starkt att kommitténs arbete för en gemensam kontinuitet i säkerhetsarbetet är viktigt för alla som är verksamma inom svensk skogsindustri. Det är också min uppfattning att förändring med kontinuitet är på en god väg! Man tar till sig det som behövs av förändring utan att förlora det stora värdet som ligger i sedan länge inarbetade kontaktvägar och ibland upparbetade arbetssätt

Den öppenhet som råder på återvinningsområdet bygger på förtroende, förtroende har man för dem man har kontakt med, Sodahuskommittén skapar tillfällen och former för kontakt!  Jag vill med dessa ord säga stort tack för den här tiden, och för det förtroende som har visats även mig.

Nu är Mach-1 uppnådd!

2014-09-18

Vi har passerat den 1000:e inloggningen på Sodahuskommitténs hemsida sedan räknaren startades för omkring ett år sedan. Vi hoppas att bruken uppskattar hemsidan lika mycket som vi inom SHK-administrationen. /Ragnar Stare och David Good

TAPPI - ICRC 2014

2014-09-04

Sodahuskommittén delfinansierade Kristian Rosenqvists (ÅF) besök på TAPPI ICRC 2014 (International Chemical Recovery Conferense genomförs vart 3:e år). I år genomfördes konferensen i juni i Tammerfors. Krisitians sammanfattning återfinns som Sodahuskommitténs Rapport 2014-2 under flik "Rapporter".

/Ragnar Stare, Sekreterare i Sodahuskommittén

Nytt tryckkärlsdirektiv

2014-08-15

I maj 2014 fastställdes det nya tryckkärlsdirektivet 2014/68. Detta nya direktiv ersätter det gamla 97/23. Det nya direktivet från 2014 återfinns på engelska under flik "Standardiseringsarbete".

Sodahuskonferensen 2014

2014-08-11

Torsdagen den 13:e november kommer årets Sodahuskonferens att gå av stapeln på Stockholm Waterfront Congress Centre. Läs mer på www.afconsult.com/industridagar/

/David Good

"Skadegruppen Informerar"

2014-06-13

Nu återfinns cirka 40 stycken äldre tekniska blänkare i form av "Skadegruppen Informerar" på hemsidan. Vissa av dessa dokument har fortfarande ett värde, men andra kan nog anses mer som kuriosa. Avgör själv vilket. De återfinns under flik "Skadegruppen".

/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Sodapanneträffen 2014

2014-06-03

Den 21:a maj genomfördes årets sodapanneträff på Skärblacka. Protokoll från denna dag finns tillgängligt på den del av hemsidan som skyddas av lösenord. Titta sedan under flik "Sodapanneträffen"

/Ragnar Stare och David Good

Skärblacka

Sidor