Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Smältaläckage vid löphål

2016-02-23

Ett tag efter det årliga underhållstoppet hos Aspa uppträdde ett smältaläckage vid en löpränna. Smältan rann ut mellan löprännans infästning och pannväggen. Aspa upptäckte att de tre löprännorna inte hade blivit monterade med alla bultar/muttrar emot pannväggen som sig bör. På grund av detta blev bruket tvungna att elda ner, demontera löprännorna, rengöra tätningsytorna från stelnad smälta och slutligen återmontera löprännorna enligt korrekt procedur. Efter denna händelse har Aspa lagt till kontroll av löprännebultarna vid utcheckningen. Se även skada 2015-04.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Välkommen in med din stipendieansökan

2016-02-10

Sodahuskommittén har möjlighet att dela ut ett stipendium om max 20.000 kr till den/de som på förtjänstfullt sätt bidragit till att öka säkerheten eller kunskapen kring/om sodapannor eller återvinningsprocessen. Ansökningstiden är fram till sista mars. Hittills har tre stipendieansökningar inkommit. Läs mer på hemsidan under flik "Stipendium". Skicka in er ansökan till david.good@dekra.com och/eller kajsa.fougner@afconsult.com.
/David Good Sekreterare i Skadegruppen

Nygammalt ex-jobb om lakning till vår kunskapsbank!

2016-02-09

Kemiteknologen Ulrica Johansson genomförde sitt examensarbete på ÅF 2005. Ex-jobbet handlade om lakning av klorider och kalium ur elfilterstoft. Sodahuskommittén har lagt upp hela ex-jobbet under Rapporter/Övriga dokument.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen.

Även dolezalkylare kan gå sönder

2016-02-02

Husums panna 6 drabbades av sjunkande temperatur på utgående ånga efter sista överhettaren. Efter felsökning kunde Husum konstatera att det hade skett ett läckage inuti dolezalkylaren. Matarvatten från kylsidan hade läckt över till ångsidan. Detta resulterade att vattnet från kylsidan fortsatte vidare bakåt in i toppen av ångdomen och ut till överhettarna och orsakade okontrollerad kylning. När bruket eldat ner och kapat upp en inspektionsstuds kunde de se omfattande skador på dolezalkylarens tubplatta. Lärdom: Öppna inspektionsstudsen oftare än vad besiktningsintervallet kräver och titta in så tubplattan och tätningen ser bra ut. Se även skada 2015-05.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Ny medlem i Sodahuskommitténs EIA-grupp

2016-01-15

Magnus Edmark från Domsjö Fabriker är nu ny medlem i EIA-gruppen.
Varmt välkommen Magnus!

/ Kajsa Fougner, sekreterare i Sodahuskommittén och i Sodahuskommitténs EIA-grupp

Har du ett väl genomfört exjobb liggande i hurtsen?

2016-01-14

Hur ska man kunna ta till sig all information som finns på nätet?
Ett sätt att underlätta är att servera informationen på ett strukturerat och samlat sätt. Vi inom Sodahuskommittén samlar dokument inom relevanta områden till vår hemsida. Vi har börjat samla in genomföra projektarbeten från certifieringsutbildningen. Det är fortfarande få men du hittar dem under Utbildningsgruppens flik. Vi tar gärna emot genomförda ex-jobb inom sodahusområdet. De samlas förnärvarande under fliken Rapporter. Vi fyller gärna på denna lista. Kontakta david.good@dekra.com eller kajsa.fougner@afconsult.com.
/David Good
Skadegruppens Sekreterare

Låt inte nyfikenheten och ambitionen försätta er i livsfara!

2016-01-07

Under en provtryckning på Dynäs-Väja upptäcktes ett litet vattenläckage vid ett T-stycke. För att underlätta inför reparationen hade en person gått fram och markerat läget. Personen ställde sig sedan i närheten och väntade. Nu skedde en snabb ökning av läckan och omedelbart därefter en total fläkning varpå personen tumlade bakåt och slog sig så illa så han var sjukskriven i två veckor. Personen hade tur eftersom fläkningen inte inträffade när han var framme och märkte röret samt att röret endast innehöll provtryckningstempererat vatten. Lärdom: När det ”fuktar” på trycksatta delar vid drift eller en provtryckning bör man överväga att orsaken består av en godsförtunning och möjlighet till fläkning istället för en ”pora i svets”. Se även skada 2014-27
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Varning för spruckna/saknade ångkylare!

2015-12-18

De senaste åren har det kommit in information om skador på ångkylare. Man kan lätt tro att insprutningssystem/insprutningskona bara ska fungera klanderfritt, men icke. Den senaste rapporterade händelsen inträffade i Bäckhammar där hela röret/konan hade lossnat och farit iväg. Inget vet hur länge man har kört utan att röret/konan har varit på plats, se även skada 2015-30.
/David Good
Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Sidor