Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Sodapanneträffen 2017!

2017-01-20

Värö kommer att stå värd för Sodapanneträffen 2017. Träffen kommer att genomföras tisdagen den 13:e juni. Inbjudan mailades ut till brukens kontaktpersoner den 2:a februari samt återfinns här: Inbjudan Sodapanneträffen 2017 Värö.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Löprännestudien klar!!

2017-01-02

Sodahuskommittén har under 2016 genomfört en studie om löprännor. Målet har varit att identifiera bättre respektive sämre utföranden av löprännor. Studien ligger som Rapport 2016-2 i flik "Rapporter". Har du synpunkter eller kompletteringar: skicka dessa till mig så kan jag uppdatera rapporten.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen
david.good@dekra.com

Smutsplugg i snabbtömningsledning

2016-12-15

I början på årsstoppet genomförde BillerudKorsnäs Gävle ett test av snabbtömningssystemet på SP4. Det uppdagades att det var en smutsplugg i en av de tre snabbtömningsledningarna och försöket fick avbrytas. Rören rengjordes under stoppet. Nästa år kommer ett nytt försök genomföras. Se även skada 2016-22.
/David Good – Skadegruppens sekreterare.

Tvättvatten in i pannan på grund av pluggad dräneringsledning

2016-12-07

I början på varje stopp väntar BillerudKorsnäs Gävle 15 timmar innan de börjar vattentvätta eldstaden. De tjuvstartar dock tvättningen av primär- och sekundärluftförvärmaren eftersom det finns en vattenavskiljare med dräneringsledning före pannan. Men det visade sig att dräneringsledningen var pluggad av nedfallande rostflagor från luftkanalen, trots att diametern var 150 mm. Vattnet kunde därför fortsätta ända till eldstaden. Tursamt nog fanns ingen smältasjö kvar varpå ingen olycka hände denna gång, men det förekommer att luftförvärmarna tvättas under linjestopp då pannan är full av smälta. Se även skada 2016-21 i skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Beskrivning av ”Skadegruppsslide”

2016-12-02

Under år 2016 har skadegruppen lagt till en ”Skadegruppsslide” som bilaga till skadorna i Skadebanken. Skadegruppssliden är egentligen en skaderesumé med en eller flera bilder för att bättre beskriva vad skadan handlar om. Skadegruppsliden är utdrag från PowerPoint-filen som visas under skadegruppmötena. Om du kommer på ett bättre ord - hör gärna av dig.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Problem med löprännor: Ingen dagslända

2016-11-23

Under 2016 genomför Sodahuskommittén en löprännestudie. I samband med detta arbete påträffades föredrag från Sodahuskonferenserna 1974 och 1975 om löprännor. En del är fortfarande sig likt. Läs mer under rapporter/Övriga dokument eller här: Löprännor: Utdrag från Sodahuskonferenserna 1974 och 1975.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sodahuskommitténs stipendium

2016-10-25

Inte lika medialt som något av nobelprisen, men ändå viktigt är Sodahuskommitténs stipendium. Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Man söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Passa på att skicka in eget förslag eller att tipsa någon annan. Se vidare flik ”Stipendium” på öppna hemsidan.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Våga vara försiktig!

2016-10-12

I Billingsfors i våras började det ånga/fukta kring instegsluckan till nedre delen av ugnen. Personalen beslutade om att stoppa luteldningen och elda ner bädden med oljebrännare. En timme senare hade det slutat rinna smälta ur löprännorna. Eftersom det fortfarande ångade/fuktade kring manluckan beslöt personalen att genomföra nödnedeldning. Vid inspektionen 15 timmar senare upptäckte personalen att de verkligen hade väggtubsläcka. Sodahuskommitténs styrelse anser att personalen med gott samvete kunde ha genomfört en nödnedeldning redan vid första läckageindikationen. Hellre några extra nödnedeldningar än en för lite. Se även skada 2016-06.
/David Good - Skadegruppens sekreterare.

Sidor