Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Koningar kan vara en svag länk

2017-05-08

I Frövis sodapanna finns koningar på väggarna någon knapp meter ovanför pannbotten. Dessa koningar har i nedre änden diametern 63,5 mm (bottentuberna). Den övre änden är 76.1 mm (väggtuberna). Frövi fick erfara att från vattensidan hade det initierats sprickor, skett tillväxt och slutningen en läcka. Koningarna monterades in år 1980 och har alltså varit med om många upp- och nedeldningar. Ett sätt att fånga upp förekomsten av liknande sprickor är röntgen. Frövis koningar värmebehandlades inte efter tillverkningen vilket säkert påverkat sprickbenägenheten. Se även skada 2016-23.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Luriga sprickor på rörsystem

2017-04-25

Munksund drabbades av en läcka i en vattenrör. Vattenröret förser överhettarnas insprutningsdysor med vatten. Röret installerades 2001. Munksund hittade inga defekter på upphängningssystemet denna gång, men annars bör en ojusterad rörupphängning lättare medföra utmattningssprickor som denna. Se vidare skada 2016-19.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Studie Riskanalys av sodapanna fas 2

2017-04-04

Hej!
Under verksamhetsåret 2016/2017 har Sodahuskommittén finansierat en studie ”Riskanalys av sodapanna fas 2”. Studien baseras på och arbetar vidare på den tidigare studie kring riskanalys av sodapanna som rapporterats av som Rapport 2016-1 Riskanalys sodapanna fas 1.

I den studien som nu genomförts har åtgärder för att öka säkerheten uttryckts i klartext (inte som hänvisningar till rekommendationen där åtgärden finns beskriven) vilket vi hoppas ska underlätta användandet av riskanalysen som checklista och hjälp vid egen riskanalys av sodapanna. Se gärna Rapport 2017-1 Riskanalys fas 2!

Mången hälsning
Kajsa
Sekreterare i Sodahuskommittén

"Last call" för Stipendieansökan!

2017-03-23

Till Sodahuskommittén har det kommit in fem projektarbeten som också är med och kandiderar om Sodahuskommitténs stipendium. Om du också vill söka stipendiet om max 20.000 kr - skicka in din ansökan senast 31:a mars.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Korroderad kompoundyta vid primärluftnivån

2017-03-15

I Skärblackas panna har det uppstått korrosion på det rostfria skiktet på kompoundtuber vid primärluftnivån. Det har varit godsavgång och lämnat en yta som har beskrivits som elefanthud. I korrosionsfronten har på vissa ställen sprickor noterats i det rostfria skiktet. Skadegruppen känner inte igen denna korrosionstyp tidigare. Har du sett något liknande och kan hjälpa oss? Mer information finns i skadebanken och skada 2016-25.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare.

Exempel på ytans utseende
Se upp med vaggor för lutsprutor

2017-03-06

Under ett planerat linjestopp drogs släden som håller lutsprutan tillbaka till serviceläget. I samband med denna rörelse ramlar lutspruta och släde ner på gretingen. Det visade sig att det var några svetsar som hade brustit efter bara sex års drift. Pannas övriga lutprutevaggor kontrollerades och två av dessa hade liknande sprickor. Se även skada 2016-36.
/David Good – Skadegruppens Sekreterare

Utblåsningsledningar är lömska

2017-02-21

Mönsterås upptäckte att utblåsningsledningen efter en säkerhetsventil var allvarligt korroderad. Det är lätt att komma ihåg att ett tryckbärande rörsystem ska kontrolleras och underhållas. Ett utblåsningsrörsystem som sällan eller aldrig används är lättare att missa. Extra viktigt är detta naturligtvis om utblåsningsledningarna går inne i sodahuset. Att inspektera dem och sedan genomföra fullskaletest emellanåt är att rekommendera. Se även skada 2016-32 i skadebanken.
/David Good – Skadegruppens Sekreterare

Tubinbuktningar är inte alltid intryckningar

2017-02-08

När man går in i sodapannor vid stopp påträffas ibland intryckningar på tuberna. Intryckningarna kan härröra från t.ex. ställningsbygge eller montage. I BillerudKorsnäs Gävle SP5 noterade man hösten 2016 ett antal inbuktade tuber på näsans ovansida. Bedömningen var att det rörde sig om intryckningar, men för säkerhets skull genomfördes kontroll av godstjockleken. Det visade sig det var godsavgång med allvarlig förtunning. Som lägst uppmättes godstjockleken till 0,76 mm! Se även skada 2016-35.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sidor