Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Bortfall av kylningen för värmeväxlingen för löprännornas kylvatten

2019-03-26

Under drift tappades den kylande funktionen för Värös kylsystem för löprännorna. Man hade hela tiden vattenflöde genom löprännorna, men värmeväxlingen som skulle kyla ner vattnet till cirka 60oC föll ifrån vilket innebar att vattentemperaturen steg till som högst drygt 80oC innan personalen lyckades lösa situationen. Se även skada 2018-04.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Läcka vid ventil på diskontinuerliga bottenblåsningen

2019-03-11

Under drift uppstod ett litet läckage vid reglerventilen för den diskontinuerliga bottenblåsningen. Bruket körde vidare en månad till ett inplanerat stopp för att passa på att även packa om ventilen. Men när bruket demonterade ventilen upptäckte bruket att det var allvarlig godsförtunning i ventilhuset. Trycket är 116 bar och vattentemperaturen är över 300oC. En större plötslig läcka skulle kunnat medföra allvarlig personskada. En av anledningarna till godsförlusten kan vara att hela trycket om 116 bar tas ner i ett steg via denna ventil. Se även skada 2018-21.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Brusten och tappad sotblåsarlans

2019-02-25

En av Gruvöns sotblåsarlansar tappades plötsligt in i pannan eftersom det hade vuxit till sig sprickor cirka 3 dm från infästningen till sotblåsarvagnen. Gruvön tror inte att lansen sköts iväg utan snarare att den ramlade in i pannan. Bruket genomförde noggrann inspektion av alla kvarvarande sotblåsarlansar och kunde notera ytterligare cirka 20 st som hade indikationer som kunde vara sprickor. Den tappade sotlansen kommer att plockas ur pannan och tuber inspekteras under kommande revisionsstopp. Lansen hade varit i drift cirka 7 år. Se även skada 2018-18 i skadebanken.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Sodapanneträffen 2019 SCA Östrand 23:e maj

2019-02-15

Sodapanneträffen 2019 kommer att genomföras torsdagen den 23:e maj på SCA Östrand i Sundsvall. Förmiddagen kommer spenderas på konferensdelen av Quality Hotel Sundsvall. På eftermiddagen är det bruksbesök på SCA Östrand. Välkomna!
Inbjudan: Inbjudan Sodapanneträffen 2019 SCA Östrand .
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskommitténs stipendium

2019-02-13

Sodahuskommittén utlyser varje år ett stipendium som syftar till att underlätta vidare studier inom området. Personer söker stipendiet på basis av visat intresset och fallenheten för området genom antingen ett examensarbete inom sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning, projektarbete inom sodahusoperatörernas utbildning eller ett annat förslag som ökar säkerheten för personal och/eller utrustning i och omkring sodahuset. Passa på att skicka in eget förslag eller att tipsa någon annan. Se vidare flik ”Stipendium” på öppna hemsidan.
/David Good – Skadegruppens sekreterare

Oväntade sprickor/korrosion på påsvetsade löphålstuber, alloy 625

2019-02-07

Vid det ordinarie årsstoppet kunde Husum notera att löphålstuberna på ett av de fem löpöppningarna i TP8 hade sprickor. Tuberna var spiralpåsvetsade i fabrik och inmonterade bara året innan. Sprickorna var mellan de individuella strängarna. Bruket slipade försiktigt ner sprickorna, men det visade sig gå ända ner till kolstålet varpå bruket beslöt att hela löpöppningen byttes. Se även skada 2018-22 i skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sprucken svets på omrörare ledde till grönlutsläckage

2019-01-31

Lösartanken i Gruvön har fyra sidohängda omrörare. Varje årsstopp tas två av dem ut för service och kontroll. Under drift uppstod en litet grönlutsläckage från en av omrörarna. Det slutade inte bättre än att bruket fick elda ner och demontera omröraren. Det visade sig att den stora cirkulära svetsen som håller hela omröraren hade spruckit i flänssvetsen. Uppåt halva diametern var sprucken. Gruvön kommer introducera penetrantundersökning av svetsen i deras serviceprogram. Se även skada 2018-17 i Skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Workshop om AFS 2017:3!

2019-01-21

Hej!

Sodahuskommitténs medlemsföretag inbjuds härmed till en workshop om AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Dagen är under enkla former en samling för erfarenhetsutbyte kring frågeställningar och arbetssätt som blivit aktuella med anledning av AFS 2017:3. Vi kommer att få lyssna till exempel på hur några delar av AFS’en hanteras från t ex Smurfit Kappa och Södra.

Det kostar inte att delta i workshopen men respektive medlemsföretag står för resa och eventuellt boende för sina deltagare.

Mången hälsning, mycket välkomna!
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor