Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Årets ERFAträff 3 november i Solna!

2016-10-11

3 november då årets ERFAträff går av stapeln närmar sig. Det blir en spännande dag med diskussioner och presentationer kring huvudtemat "Säkerhetsinstruktioner". Vi kommer även att kika på hur Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter för tryckbärande anordningar ser ut och höra om erfarenheter från bruken både vad det gäller säkerhetsinstruktioner och arbete med dessa men också kring bl a erfarenheter av löprobotar.

Fullständig inbjudan har skickats till kontaktpersoner vid resp bruk. Hör gärna av dig till mig eller till kontaktpersonen vid ditt bruk om du vill mer om ERFAträffen!
Anmälan före 20 oktober.

Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén
kajsa.fougner@afconsult.com
01050 - 55480

Varning för vätskepölar i sodahuset!

2016-09-19

Under ett reparationsarbete på lösarplanet i Billingsfors tappade en av reparatörerna ett verktyg. Verktyget föll ner i en vätskepuss med vatten och lut. Detta medförde att det stänkte upp vatten och lut på en annan reparatör. Lite av luten skvätte upp i ögonen trots att skyddsglasögon användes (ej tätsittande). Billingsfors kommer åtgärda betongen samt sätta galler på områden där vätskepölar ändå samlas för att minska risken för att händelserna kan upprepas. Den drabbade reparatören spenderade ett dygn på sjukhus, men är nu återställd. Se även skada 2016-08.
/David Good- Sekreterare i Skadegruppen

Det går framåt inom EIA-gruppen…

2016-09-14

Elias Agrell från Husum går in som permanent medlem i EIA-gruppen. Vid senaste EIA-gruppsmötet togs det också fram en uppdaterad incidentanmälningsblankett anpassad för EIA-händelser. Du återfinner Incidentanmälningsblankett EIA under flik EIA-gruppen samt här: Incidentanmälningsblankett EIA.
/Kajsa Fougner – Sekreterare för EIA-gruppen

Lästips om erosionskorrosion

2016-07-11

1988 tog den dåvarande skadegruppen fram ett meddelande angående erosionskorrosion på matarvattenledningar. Det dokumentet är fortfarande aktuellt idag. Du hittar dokumentet på hemsidan under Skadegruppen/Skadegruppen informerar/1988-1 eller här: 1988-1 Erosionskorrosion i matarvattenledningar.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

På gång inom Arbetsmiljöverket och standardisering

2016-07-04

Arbetsmiljöverket har arbetat fram förslag till nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverkets remissida är: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/remisser/?hl=remisser. I dokumentet återfinns även konsekvensutredning. Svarstiden är satt till 1 oktober 2016.
I dokumentet: Standardisering Nya normer och föreskrifter har Fredrik Bruno även summerat den nuvarande ställningen för Europastandardiseringen, (CEN).
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Löprobotar

2016-06-26

Hej!

Smurfit Kappa i Piteå och Södra Cell Mörrum är två bruk som har goda erfarenheter av löprobotar.

Kontakta gärna:
Urban Lundmark, Smurfit Kappa (Urban.Lundmark@smurfitkappa.se, 070-325 10 26)
Magnus Persson, Södra Cell Mörrum (magnus.persson@sodra.com, 076-106 81 76)

...om du vill veta mer om detta!

Mången hälsning,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Lite väl lugnt på skadefronten...

2016-06-21

I höstas och vintras forsade det in skadeanmälningar till Skadegruppen. Nu under våren har skadeflödet ebbat av. Nu är vi uppe i 11 inrapporterade incidenter under 2016. Helåret 2015 landade vi på 66 skador. Kontentan är att vi tar gärna emot fler anmälningar, både vanliga skador, men även sedan ett par år tillbaka EIA-skador eftersom vi numera har en väl fungerande EIA-grupp till er tjänst.
/David Good - Skadegruppens sekreterare

Snart sommar!

2016-06-14

...och sedan är det inte länge till november...
Boka gärna redan nu in 3 november då Sodahuskommittén kommer att ordna årets ERFA-träff i ÅF:s lokaler i Stockholm/Solna!

Varmt välkomna,
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Sidor