Stipendieansökan

Ansökan från examensarbetare skall minst innehålla: 
- Sökandes namn och kontaktuppgifter
- Examensarbetets titel
- Examinatorns namn och kontaktuppgifter
- Ansökan måste skrivas under av både sökanden och examinatorn.
- Examensarbetet i sin helhet i elektronisk form (Word eller Acrobat) måste bifogas till ansökan.

Stipendieansökan om bästa säkerhetshöjande förslag skall minst innehålla:
- Sökandes namn och kontaktuppgifter
- Beskrivning av förslaget i text och bild
- Varje person/grupp av personer får lämna in flera förslag.

Ansökan skall skickas till: 
Kristian Rosenqvist, tel: 010-505 40 48
Sodahuskommittén
169 99 Stockholm
kristian.rosenqvist@afry.com