Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Workshop om AFS 2017:3!

2019-01-21

Hej!

Sodahuskommitténs medlemsföretag inbjuds härmed till en workshop om AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Dagen är under enkla former en samling för erfarenhetsutbyte kring frågeställningar och arbetssätt som blivit aktuella med anledning av AFS 2017:3. Vi kommer att få lyssna till exempel på hur några delar av AFS’en hanteras från t ex Smurfit Kappa och Södra.

Det kostar inte att delta i workshopen men respektive medlemsföretag står för resa och eventuellt boende för sina deltagare.

Mången hälsning, mycket välkomna!
Kajsa Fougner
Sekreterare i Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs ERFA-dag 2019 - Save the date...

2018-10-22

Hej!

Sodahuskommitténs ERFA-dag kommer att äga rum torsdag 31 januari 2019 i ÅF-huset i Solna. Temat är erfarenheter av eldning av svaga gaser, starka gaser, imgaser och metanol i sodapannan.
Deltagande i ERFA-dagen är kostnadsfritt för medlemsföretagen.

Inbjudan med alla detaljer kommer snart!

Mången höst-hälsning,
Björn Lundgren (Kiwa Inspecta Technology) och Kajsa Fougner (ÅF Industry, Sodahuskommitténs sekreterare)

Massafibrer i matarvattnet till sodapannan

2018-09-17

Hos Skärblacka uppstod en situation när fördelningen av högtrycksångan upphörde på grund av problem med styrsystemet varpå ångnäten i fabriken blev trycklösa. Kokeri-1 körde vidare ett tag innan de stoppade. Under denna tid hann ändå syrgasblekt massa gå ut i ångnäten när pumptrycken var högre än ångtrycket. Mycket av fibrerna följde med när utväxlingar skedde på grund av hög ledningsförmåga på kondensaten, men en del fiber blev rentvättade och följde med till matarvattenbehandling. Det mekaniska filtret var av modell precoatfilter och hade tappat massorna som ska ligga på varför inget fungerande filter fanns. Till slut letade sig fiber ända till fram till silar före matarvattenpumparna. De båda matarvattenpumparna stannades växelvis för rengöring flera gånger innan faran var över. Skärblacka kommer hålla ännu bättre koll på var fiber kan komma in kondensatsystemet än tidigare. Kan det var läge att fundera ett varv till på hur fiber kan smita in mot matarvattenpumparna även hos andra bruk? Se även skada 2018-07.
/David Good - Skadegruppens Sekreterare

Brusten brännlutsslang orsakade personskada på en operatör

2018-09-04

Under pannuppstart stod två personer vid en av lutsprutorna på Vallviks panna. De hade precis bestämt sig för att stänga av lutsprutan och vänt sig bort. I detta ögonblick spricker slangen för brännluten och en av personerna får brännlut på nacken vilket renderade en sjukskrivning på två veckor innan han blev fysiskt återställd. Den andra personen lyckades stänga av brännlutstillflödet. Slangen som gick sönder var flera år gammal. Bruket kommer i fortsättningen byta slang betydligt oftare. Se även skada 2018-10.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Ny rapport angående pluggning

2018-08-28

Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp har arbetat fram en rapport för "Pluggning av tuber och tubhål i domar och lådor". Rapporten innehåller tips och tänkvärdheter på hur man bör resonera vid pluggningsarbeten. Rapporten ligger som Rapport 2018-1 under flik "Rapporter".
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Protokoll från Sodapanneträffen på Domsjö Fabriker

2018-08-16

Äntligen ligger protokollet upp från Sodapanneträffen 2018 uppe på hemsidan.
Protokollet återfinns här: Protokoll SPT 2018
Presentationerna ligger som bilaga och återfinns här: Bilagor SPT 2018
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Digitalröntgen hjälpte Skärblacka

2018-06-14

Flera bruk har de senaste åren haft skador på sina rörsystem, bland annat på matarvattenledningarna. Skärblacka ville hellre förekomma än förekommas och bedömde att de hade ett 100-tal punkter som de vill undersöka närmare. De använde i huvudsak digitalröntgen för den första screeningen. När de hade gått igenom sina svaga punkter hade sju av de 100-talet ursprungliga områdena verkliga skador. Skärblacka är nöjd med resultatet efter denna riktade insats. Se även skada 2016-39 i Skadebanken.
/David Good - Sekreterare i skadegruppen

Det rör på sig i utbildningsfrågor…

2018-06-04

Sodahuskommitténs styrelse beslöt för några år sedan om att uppdatera certifieringen av sodahusoperatörer vart 7:e år. I AFS 2017:3 nämns att certifieringen gäller i 5 år. Utbildningsgruppen har skrivit ett dokument som beskriver vad som händer på området. Du hittar det här: Utbildningsgruppen juni 2018
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Sidor