Remisser

På denna sida återfinns de rekommendationer som är under översyn eller helt nya rekommendationer. Dessa remissutgåvor gäller inte än, det vill säga de är inte godkända av styrelsen. De gällande rekommendationerna återfinns direkt under fliken "Rekommendationer".

Ni är mycket välkomna att ha synpunkter på dessa remisser. Maila era synpunkter till Rekommendationsgruppens medlemmar. Ni kan se att det pågår arbete med att ta fram en helt NY rekommendation om det är "Utgåva 1". OBS! Om inga synpunkter på remissutgåvorna kommer in till rekommendationsgruppen tolkas detta som att remissutgåvan är bra och kommer presenteras för styrelsen för godkännande.

A: Facktermer och begrepp (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År

B: Konstruktion och utrustning (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År
B16 Gaseldning samt destruktion av metanol och terpentin i sodapannor. 6 2024

C: Drift och driftstörningar (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År

D: Inspektion och underhåll (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År
D3 Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor 5 2023
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor 7 2024

E: Utbildning av personal (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År

F: Säkerhetsbetingelser (Remissutgåvor)

Nr. Titel Utgåva År