Aktiviteter

Sodahuskommitténs styrelse sammanträder fyra gånger per år. Före varje styrelsemöte sammanträder Sodahuskommitténs skadegrupp och Sodahuskommitténs EIA-grupp (EIA = El, Instrument och Automation). Ett antal andra arbetsgrupper, som t.ex. rekommendationsgruppen och utbildningsgruppen sammanträder efter behov. En gång per år, vanligtvis i maj, anordnar Sodahuskommittén tillsammans med en värdfabrik Sodapanneträffen. Sodahuskommittén anordnar ofta under året även en erfarenhetsträff - ERFAträffen.