Styrelse

Sodahuskommitténs styrelse 2022/2023 består av:
Anders Fransson - Valmet, Ordförande
Urban Lundmark - Smurfit Kappa Kraftliner Piteå (Lövholmen), Vice Ordförande
Kristian Rosenqvist - AFRY (Sodahuskommitténs sekreterare)
Linn Jäderberg - Billerud Skärblacka
Lars Lindberg - Metsä Board Husum
Dick Wallon - SCA Munksund
Lars Tängnander - Billerud Korsnäs-Gävle
Magnus N Bäckström - Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers
Håkan Edvinsson- Södra Cell Mönsterås
Frans Hallgren - SCA Obbola
Stefan Redin - Rottneros-Vallvik
Per Dahlin - Stora Enso Skoghall

Adjungerade medlemmar 2022/2023:
Johan M NIlsson – Dekra Sundsvall
Björn Lundgren - Kiwa Karlstad (Utbildningsgruppens sekreterare)
David Good – Dekra Solna (Skadegruppens sekreterare)
Rickard Perman – Andritz Stockholm
Fredrik Bruno - Stockholm
Lars E Andersson - AFRY (Rekommendationsgruppens sekreterare)