Rekommendationer från Sodahuskommittén

Under fliken "Remisser" finner ni de rekommendationer som är under uppdatering och nya kommande rekommendationer.

Under fliken "Gamla rekommendationer" återfinns indragna eller tidigare utgåvor av rekommendationerna.

I flik "Rapporter" finns dokument som också innehåller värdefull information.

Innehåll

  • Samlingsdokument - Sammanställning av alla rekommendationer
  • A: Facktermer och begrepp
  • B: Konstruktion och utrustning
  • C: Drift och driftstörningar
  • D: Inspektion och underhåll 
  • E: Utbildning av personal
  • F: Säkerhetsbetingelser

S: Samlingsdokument

Nr. Titel Utgåva År
S Sammanställning av alla rekommendationer för enkel sökning, uppdaterad 2024-03-20 4 2024

A: Facktermer och begrepp

Nr. Titel Utgåva År
A1 Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning 4 2023
A2 Benämningar på delar i sodahusaggregat 2 2009
A3SE Allmänna villkor för användandet av Sodahuskommitténs rekommendationer 2 2024
A3EN General terms for the use of the recommendations of the Sodahuskommittén (Edition 2024) 2 2024

B: Konstruktion och utrustning

Nr. Titel Utgåva År
B1 Sodapannans konstruktion och utrustning. 9 2024
B2 Säkerhet i sodahusbyggnader 3 2021
B3 Ej utgiven    
B4 Konstruktion och utrustning av smältlösare. 5 2021
B5 Skyddsutrustning i sodahus. 5 2022
B6 Utformning och tillsyn av utrustning för nivåövervakning i sodapannor. 2 2015
B7 Tidigare rekommendation ersatt och införlivad i rekommendation B6
B8 Nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor. 5 2021
B9 Ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. 4 2023
B10 Övervakning av vattencirkulation och materialtemperaturer i sodapannor. 3 2021
B11 Torrhaltsbestämning på svartlut 2 2023
B12 Reservkraft i sodahus. 3 2023
B13 Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. 4 2024
B14 Arrangemang av larm och indikeringar i sodapannan 3 2019
B15 Rekommendation om åtgärder för förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten 4 2022
B16 Destruktionseldning och tillsatseldning i sodapannor. (ersätter tidigare utgåvor av rekommendationerna C9 och B16) 5 2019
B17 Utformning och drift av lutsystemet indunstning - sodahus (rev. oktober 2022). 3 2022
B18 Sodapannors säkerhetssystem. 2 2017
B19 Utrustning för luteldning i sodapannor. Rekommendation B19 är indragen, innehåll infört i rekommendation B1

C: Drift och driftstörningar

Nr. Titel Utgåva År
C1 Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd. 6 2024
C2 Indragen. Innehåll se rekommendation C1
C3 Indragen. Innehåll se rekommendation C1
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga samt åtgärder vid avvikelser. 6 2021
C5 Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa och upprätthålla en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert. 4 2023
C6 Indragen. Innehåll se rekommendation C4.
C7 Indragen. Innehåll se rekommendation C4
C8 Rekommendationen indragen. Innehåll se rekommendation B8
C9 Rekommendationen indragen. Innehåll se rekommendation B16
C10 Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande 2 2023
C11 Indragen. Innehåll se rekommendation C1
C12 Kemisk rengöring av vattensidiga beläggningar i sodapannor, (p 6.1 reviderad) 2 2021

D: Inspektion och underhåll

Nr. Titel Utgåva År
D1 Vattentvättning av sodapannors gassida (rev oktober 2022 ). 6 2020
D2 Kontroll av sodapannor. 4 2022
D3 Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor 4 2021
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_5_2016_3). 6 2022
D5 Högtemperaturdeformation av överhettare mm i sodapannor 1 2018
D6 Fortlöpande tillsyn och journalföring på sodapannor 2 2023

E: Utbildning av personal

Nr. Titel Utgåva År
E1 Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer. 6 2020

F: Säkerhetsbetingelser

Nr. Titel Utgåva År
F1 Övervakning av sodahusanläggningar 2 2018
F3 Säker avställning 1 2017
F4 Riskanalyser för Sodapanna 1 2023