Gamla rekommendationer

När sodapannor konstrueras, sker detta enligt de för tillfället gällande rekommendationerna. Det finns alltså ett behov av att spara även äldre rekommendationer för att kunna gå tillbaka och läsa på vilka rekommendationer som gällde det år en viss panna konstruerades. På denna sida samlas dessa utgångna rekommendationer. Äldre rekommendationer som inte digitaliserats kan beställas från Sodahuskommiténs sekretariat.

A: Facktermer och begrepp

Nr. Titel Utgåva År
A1 Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning(Ersatt med ny utgåva 2009) 1 1995
A1 Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning 2 2009
A1 Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning 3 2019
A2 Benämningar på delar i sodahusaggregat (Ersatt med ny utgåva 2009) 1 1998

B: Konstruktion och Utrustning

Nr. Titel Utgåva År
B1 Sodapannors konstruktion och utrustning (Ersatt med ny utgåva 2013) 2 2008
B1 Sodapannors konstruktion och utrustning 3 2013
B1 Sodapannors konstruktion och utrustning (Reviderad 2015) 4 2014
B1 Sodapannors konstruktion och utrustning 4 2015
B1 Sodapannors konstruktion och utrustning. (Omarbetning pågår, ny utgåva se Remisser) 5 2016
B1 Sodapannans konstruktion och utrustning. 7 2018
B1 Sodapannans konstruktion och utrustning. 8 2019
B2 Säkerhet i sodahusbyggnader (Ny utgåva 2015). 1 2001
B2 Säkerhet i sodahusbyggnader 2 2015
B4 Konstruktion och utrustning av smältalösare (Ersatt med ny utgåva 2009) 1 maj 1997
B4 Konstruktion och utrustning av smältalösare (Ersatt med ny utgåva 2010) 2 2009
B4 Konstruktion och utrustning av smältlösare (Ersatt med ny utgåva 2014) 3 2010
B4 Konstruktion och utrustning av smältlösare. 4 2014
B5 Skyddsutrustning i sodahus (Ersatt med ny utgåva 2010) 2 2004
B5 Skyddsutrustning i sodahus ( Ersatt mer Utgåva 4, 2015)) 3 2010
B5 Skyddsutrustning i sodahus. 4 2015
B6 Katastrofskydd och nivåvakter för sodapannor.(Ersatt med utgåva 2, 2015). 1 1998
B7 Utformning och tillsyn av utrustningar för fjärröverföring av vattenståndet i sodapannor. (Ersatt och införlivad i B6, utgåva2). 1 2000
B8 Tekniska anordningar för nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor(Ersatt med ny utgåva 2013). 2 2004
B8 Tekniska anordningar för nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor. 3 2013
B8 Nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor. 4 2018
B9 Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor.(Ersatt med ny utgåva 2014). 1 2004
B9 Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. 2 2014
B9 Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. 3 2016
B9 Ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. 3 2019
B10 Övervakning av vattencirkulation och materialtemperaturer i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2013). 1 1977
B10 Övervakning av vattencirkulation och materialtemperaturer i sodapannor. 2 2013
B11 Information angående torrhaltsbestämning på svartlut. 1 1996
B11 Torrhaltsbestämning på svartlut (utgåva 1, 1996, reviderad 2015) 1 2015
B12 Reservkraft i sodahus. 1 2000
B12 Reservkraft i sodahus. 2 2018
B13 Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. 2 2004
B13 Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. 3 2015
B13 Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor (reviderad 2020). 3 2020
B14 Arrangemang av larm och indikeringar i manöverrum. 2 2007
B15 Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten (Ersatt med ny utgåva 2013). 1 1993
B15 Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten (Ersatt med ny utgåva 2016). 2 2013
B15 Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten. 3 2016
B16 Riktlinjer angående utrustning och säkerhetssystem för destruktionseldning av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2013). 2 2004
B16 Riktlinjer angående utrustning och säkerhetssystem för destruktionseldning av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2014). 3 2013
B16 Utrustning för destruktionseldning i sodapannor. 4 2014
B17 Utformning och drift av lutsystemet indunstning - sodahus (Ersatt med ny utgåva 2013). 1 xxxx
B17 Utformning och drift av lutsystemet indunstning - sodahus. 2 2013
B18 Sodapannors säkerhetssystem. 1 1999
B19 Utrustning för luteldning i sodapannor(Ersatt med ny utgåva 2013). 1 2001
B19 Utrustning för luteldning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2014). 2 2013
B19 Utrustning för luteldning i sodapannor. 3 2014

C: Drift och driftstörningar

Nr. Titel Utgåva År
C1 Information om kritiska tillstånd och händelser i sodahuset. (Ersatt med ny utgåva 2015). 2 2003
C1 Information om kritiska tillstånd och händelser i sodahuset. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser).. 3 2015
C1 Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd. 4 2017
C2 Information om sodapannedrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar (Ersatt med ny utgåva 2003). 1 1996
C1 Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd. 5 2021
C2 Information om sodapannedrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar. 2 2001
C2 Information om driftstörningar vid sodapannedrift. (Omarbetning pågår, se C1 Remisser). 3 2015
C3 Eldning av svartlut och hjälpbränslen. 1 2001
C3 Eldning av svartlut och hjälpbränslen. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser). 2 2015
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga (Ersatt med ny utgåva 2013). 1 1993
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. 2 2013
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. 3 2016
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. 4 2017
C6 Förebyggande åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut eller olja i pannvatten. 4 2018
C4 Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga samt åtgärder vid avvikelser. 5 2020
C5 Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert. 1 1994
C5 Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert (ersatt med ny utgåva 2015). 2 2013
C5 Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa och upprätthålla en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert. 3 2015
C6 Åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut, olja eller jonbytesmassa i pannvatten. 1 1993
C6 Åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut, olja eller jonbytesmassa i pannvatten. 2 2013
C7 Indikering av vattenläckage i ångpannor genom uppföljning av pannvattnets salthalt ( Reviderad november 2010) 1 1993
C8 Åtgärder vid befarad eller konstaterad vatteninträngning i en sodapannas eldstad(Ersatt med ny utgåva 2014) 2 2004
C8 Åtgärder vid befarad eller konstaterad vatteninträngning i en sodapannas eldstad. 3 2014
C9 Destruktion av metanol, terpentin och starka luktgaser i sodapannor.(Ny utgåva 2014) 2 2004
C9 Destruktion av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2015). 2 2004
C9 Destruktionseldning och tillsatseldning i sodapannor. 3 2015
C10 Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande.(Reviderad 2014) 1 2000
C10 Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande (Utgåva 1, 2000, reviderad 2014). 1 2014
C11 Riktlinjer angående åtgärder vid utströmning av gaser, vätskor och kemikalier i sodahuset 1 2001
C11 Riktlinjer angående åtgärder vid utströmning av gaser, vätskor och kemikalier i sodahuset. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser). 2 2015
C12 Kemisk rengöring av vattensidiga beläggningar i sodapannor 1 2013

D: Inspektion och underhåll

Nr. Titel Utgåva År
D1 Vattentvättning av sodapannors gassida (Ersatt med ny utgåva 2012) 3 1994
D1 Vattentvättning av sodapannors gassida (Ersatt med ny utgåva september 2013) 4 2012
D1 Vattentvättning av sodapannors gassida. (Reviderad 2017-10-19). 5 2013
D2 Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus(Ersatt med ny utgåva juni 2014) 2 2006
D2 Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus 2 2014
D2 Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus. Indragen från 2017-12-01 med anledning av ny föreskrift AFS 2017:3 2 2014
D2 Kontroll av sodapannor. Upprättad med anledning av ny föreskrift AFS 2017:3 3 2018
D3 Minsta godstjocklek hos tuber i sodapannor 1 1995
D3 Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor 2 2005
D3 Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor 3 2013
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor 1 2009
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva) 3 2013
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva) 3 2013
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_3_2013). 4 2015
D4 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_4_2015). 5 2016
15 Underhåll av stift och plåtar svetsade mot tuber (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). 1 1985
15 Underhåll av stift och plåtar svetsade mot tuber (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). 1 1985
18 Information beträffande slitage på tuber nära luftportar (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). 1 1979
26 Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). 1 1987
D6 Fortlöpande tillsyn och journalföring på sodapannor 1 2019

E:Utbildning av personal

Nr. Titel Utgåva År
E1 Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer 2 2004
E1 Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer 3 2009
E1 Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer 4 2012
E1 Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer (Ersätter Utgåva 4, 2012) 5 2014
E2 Personalutbildning på arbetsplatsen 1 1995

F:Säkerhetsbetingelser

Nr. Titel Utgåva År
F1 Information angående övervakning av sodahusanläggningar 1 2002
F2 Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggningar 2 2002